Ochrana kritické infrastruktury - vodní zdroj Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešiteleVýstupy

Výstupy

Metodika: „Metodika hodnocení rizikovosti zdrjů PPCP a definování kritických míst v povodí s ohledem na účinnou ochranu vodárenských zdrojů“

Autoři: Pavel Rosendorf, Daniel Fiala, Lada Stejskalová, Anna Kólová, Zuzana Nováková, Miroslav Váňa, Petr Pěkný

Text metodiky: dokument pdf (2,3 MB)

Aplikace: „Simulační model šíření a transformace rizikových látek – PPCP“ (VSTOOLS.SIRIL-PPCP)

Základní postup pro instalaci, spuštění a použití aplikace: dokument pdf (1,1 MB)
Licenční podmínky: dokument pdf (100 kB)
Aplikace VSTOOLS.SIRIL-PPCP, verze 20210905: archiv zip (14,3 MB)
Ukázková datová sada*: archiv zip (52,1 MB)
Uživatelská příručka**: dokument pdf (8,6 MB)

* Datová sada je pouze ukázková a slouží výhradně pro demonstraci funkcí aplikace. Data v datové sadě nemusí odpovídat skutečnosti a nelze je použít pro hodnocení skutečného stavu ani pro další zpracování nebo pro formulaci jakýchkoli závěrů. Data nelze dále šířit.

** Uživatelská příručka je také součástí instalace aplikace a je dostupná z hlavního okna aplikace prostřednictvím nabídky „Nápověda > Uživatelská příručka“.

Poloprovoz: „Poloprovoz filtru s náplní granulovaného aktivního uhlí (GAU) pro odstraňování mikropolutantů z upravené vody“

Popis poloprovozu: dokument pdf (552 kB)

Datum poslední aktualizace stránky: 24.5.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Manažer projektu

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz
+420 220 197 223

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů