Ochrana kritické infrastruktury - vodní zdroj Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešiteleVýstupy

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha
Číslo projektu: VI20172020097
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra České republiky
Program: BV III/1-VS
Název programu: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020
Hlavní obor: DJ - Znečištění a kontrola vody
Vedlejší obor: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Koordinátor projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
✓ hlavní řešitel: Mgr. Pavel Rosendorf
✓ manažer projektu: Ing. Jiří Kučera, RNDr. Jakub Čurda, Ing. Anna Antoňová
✓ řešitelský tým: Mgr. Pavel Rosendorf, Ing. Jiří Kučera, Ing. Jiří Musil, Ph.D., Ing. Jiří Picek, Mgr. Silvie Semerádová, RNDr. Jitka Svobodová, Ing. Miroslav Váňa, Ing. Petr Vyskoč, Ing. Miroslav Barankiewicz, Mgr. Daniel Fiala, RNDr. Renata Filippi, Vojtěch Mrázek, David Štrunc, Kateřina Zimová
Další účastník projektu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
✓ hlavní řešitel: Ing. Lenka Vavrušková
✓ řešitelský tým: Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Bohdana Tláskalová, Miloslav Dryml, Ing. Jana Kabátová, Václav Mrázek, Libor Rambousek, Jan Vladyka
Další účastník projektu: Želivská provozní a.s.
✓ hlavní řešitel: Ing. Petr Pěkný
✓ řešitelský tým: Ing. Petr Pěkný, Vladimír Filip, Zdeněk Haták
Dodavatel služeb: Povodí Vltavy, s.p.
✓ hlavní řešitel: RNDr. Marek Liška, Ph.D.
Zahájení projektu: 1.1.2017
Ukončení projektu: plánováno do 31.12.2020, prodlouženo do 30.6.2021

Anotace projektu

Vodní zdroj Želivka je nejvýznamnějším zdrojem surové vody pro úpravu na vodu pitnou v ČR. Jeho ohrožení průnikem pesticidů a dalších látek označovaných jako PPCP představuje významné riziko, které ohrožuje akutním i chronickým působením značnou část obyvatel napojených na tento zdroj. Častý výskyt suchých období a možné budoucí klimatické změny toto riziko zvyšují a vyžadují další výzkum chování vybraných látek a přijetí vhodných opatření jak v povodí vodní nádrže, tak i v úpravně vody.

Datum poslední aktualizace stránky: 24.5.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Manažer projektu

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz
+420 220 197 223

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů