Ochrana kritické infrastruktury - vodní zdroj Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešiteleVýstupy

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha“, řešeného v období od 1.1.2017 do 30.6.2021.

Na stránkách naleznete informace o projektu, jeho řešitelích a řešené problematice, dále pak informace o průběhu řešení projektu a (v závislosti na postupu řešení) také realizované výsledky a výstupy projektu.

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020
Projekt je řešen v rámci
Programu bezpečnostního výzkumu České republiky
2015-2020.
Datum poslední aktualizace stránky: 24.5.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Manažer projektu

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz
+420 220 197 223

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů