Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Závlahy v ČR – jejich současný stav, kulturně-historická hodnota a možnosti dalšího využití
(soubor specializovaných map s odborným obsahem)

Realizace výstupu: 1. 3. 2020 – 30. 6. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce:

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D., Mgr. Petr Karásek, Ph.D.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Mgr. Jaromír Florian

Obsah souboru specializovaných map

Mapy

Dokument Soubor Velikost
Mapa 1: Hodnocení vybraných závlahových soustav ČR 17,7 MB
Mapa 2: Závlahový systém Malá Haná 8,8 MB
Mapa 3: Závlahový systém v Pomoraví od Uherského Hradiště po Strážnici 6,5 MB
Mapa 4: Závlahový systém Krhovice - Hevlín 167 MB
Mapa 5: Závlahový systém Uherčice 137 MB
Mapa 6: Závlahový systém Ratibořice 160 MB
Mapa 7: Závlahový systém Šmolovy 185 MB

Tabulky a texty

Dokument Soubor Velikost
Text: Popis souboru map 3,3 MB

Stručný popis výstupu

Soubor specializovaných map s odborným obsahem „Závlahy v ČR – jejich současný stav, kulturně-historická hodnota a možnosti dalšího využití“ představuje výsledky výzkumu závlahových systémů v ČR, a to jak z pohledu historicko-společenských a fyzicko-geografických souvislostí, tak i optikou detailnějšího průzkumu, dokumentace a hodnocení objektů závlah a jejich funkčních celků ve vybraných oblastech a detailních lokalitách. Výsledkem je i pojmenování možných zdrojů a podkladů pro plošný výzkum těchto objektů, rovněž tak identifikace nejistot jak v použitých zdrojích, tak v metodách výzkumu a při interpretaci výsledků.

Oblasti a detailní lokality závlah byly vybrány i s ohledem na zastoupení různých typů závlahových systémů dle typologie závlah popsané v dokumentu Popis souboru map.

Výstup je koncipován tak, aby byl využitelný v první řadě pro odborníky památkové péče, a to prostřednictvím Národního památkového ústavu, ale i dalších odborných institucí spadajících pod Ministerstvo kultury, případně pro odbory památkové péče dotčených krajů.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 11.1.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos.rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů