Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Databáze vybraných závlahových soustav a objektů
(specializovaná veřejná databáze)

Realizace výstupu: 1. 3. 2020 – 31. 8. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce:

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D., Ing. Vladimír Papaj, Ph.D., Ing. Jiří Holub, Mgr. Petr Karásek, Ph.D.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D.

Odkaz na stránku databáze

Výstup Odkaz
Databáze: Databáze vybraných závlahových soustav a objektů

Stručný popis výstupu

Specializovaná veřejná databáze „Databáze vybraných závlahových soustav a objektů“ představuje výsledky výzkumu závlahových systémů v ČR, a to jak z pohledu historicko-společenských a fyzicko-geografických souvislostí, tak i optikou detailnějšího průzkumu, dokumentace a hodnocení objektů závlah a jejich funkčních celků ve vybraných oblastech a detailních lokalitách. Výsledkem je vyhodnocení celých soustav a souborů objektů systémem parametrů, vizualizace a dále pojmenování možných zdrojů a podkladů pro plošný výzkum těchto objektů, rovněž tak identifikace nejistot jak v použitých zdrojích, tak v metodách výzkumu a při interpretaci výsledků.

Oblasti a detailní lokality závlah byly vybrány s ohledem na zastoupení různých typů závlahových systémů dle typologie závlah popsané v dokumentu Popis databáze.

Výstup je koncipován tak, aby byl využitelný v první řadě pro odborníky památkové péče, a to prostřednictvím Národního památkového ústavu, ale i dalších odborných institucí spadajících pod Ministerstvo kultury, případně pro odbory památkové péče dotčených krajů.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 11.1.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos.rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů