Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

Úvod

Vítejte na stránkách projektu “Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“, které shrnují základní informace a poznatky o vzorkování vod a s tím související bezpečnost práce a ochrana zdraví.

Na těchto webových stránkách naleznete výsledky řešení v podobě certifikované metodiky, která doporučuje kvalifikační standardy pro novou profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“, předkládá edukační materiály a zvláštní dokumenty zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vzorkaře.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu  a experimentálního vývoje Omega.

Datum poslední aktualizace stránky: 6.4.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jana Čejková
jana.cejkova@vuv.cz
+420 220 197 300

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů