Výzkum a ochrana hydrosféry

Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů

ÚvodO projektuPopis projektuČlenění projektuKe stažení

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů
Číslo projektu: MZP0002071101
Zadavatel: MŽP ČR
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Zahájení projektu: 1.3.2005
Ukončení projektu: 31.12.2011

Datum poslední aktualizace stránky: 15.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel (2005-2007)

RNDr. Josef Fuksa, CSc.
josef_fuksa@vuv.cz
+420 220 197 330

Hlavní řešitel (2008-2011)

Ing. Tomáš Mičaník
tomas_micanik@vuv.cz
+420 595 134 811

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů