Zajištění dostupnosti vodních zdrojů

ve vybraných oblastech Karlovarského kraje

ÚvodO projektuVýstupyData

Výstupy

Závěrečná zpráva

Dokument Soubor Velikost
Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje - Pilotní řešení zájmových oblastí
(text platný k 23.5.2019, zpráva bude ještě aktualizována)
11 MB

Metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody

Dokument Soubor Velikost
Metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody 1,3 MB

Aplikace „Vyhodnocení dostupnosti vodních zdrojů“

Dokument, aplikace, datová sada Soubor Velikost
Základní postup pro instalaci, spuštění a použití aplikace 1,1 MB
Licenční podmínky 61 kB
Uživatelská příručka a technická dokumentace (je také součástí instalace aplikace) 7,8 MB
Aplikace „Vyhodnocení dostupnosti vodních zdrojů“ (VSTOOLS.DOVOZ), verze 20190122 18,7 MB
Ukázková datová sada "C1_2_DEMO_VYPOCTENO"
(základní doporučená datová sada pro seznámení se s aplikací, již obsahuje výsledky vyhodnocení a výsledky porovnání variant) *
228 MB
Ukázková datová sada "C1_2_DEMO"
(tato datová sada neobsahuje výsledky vyhodnocení, vyhodnocení lze provést v aplikaci) *
227 MB
Ukázková datová sada "A3_2_DEMO_VYPOCTENO"
(doplňková zdrojová datová sada pro porovnání variant s alternativní hydrologií a modifikovanými parametry objektů, varianta 1, již obsahuje výsledky vyhodnocení) *
228 MB
Ukázková datová sada "A3_9_DEMO_VYPOCTENO"
(doplňková zdrojová datová sada pro porovnání variant s alternativní hydrologií a modifikovanými parametry objektů, varianta 2, již obsahuje výsledky vyhodnocení) *
228 MB
* Datová sada je pouze ukázková a slouží výhradně pro demonstraci funkcí aplikace. Data v datové sadě nemusí odpovídat skutečnosti a nelze je použít pro hodnocení skutečného stavu ani pro další zpracování nebo pro formulaci jakýchkoli závěrů. Data nelze dále šířit.

Publikační výstupy

Publikace, článek Soubor Velikost
Adam Beran, Martin Hanel, Magdalena Nesládková, Adam Vizina, Petr Vyskoč, Roman Kožín. Climate change impacts on water balance in Western Bohemia and options for adaptation. Water Supply 1 February 2019, 19 (1), 323–335. Externí odkaz
Adam Beran, Martin Hanela, Magdalena Nesládková, AdamVizina. Increasing Water Resources Availability Under Climate Change. Procedia Engineering Volume 162, 2016, 448-454. Externí odkaz
Datum poslední aktualizace stránky: 23.5.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Adam Beran
adam.beran@vuv.cz
+420 220 197 238

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů