Zajištění dostupnosti vodních zdrojů

ve vybraných oblastech Karlovarského kraje

ÚvodO projektuVýstupyData

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu zybývajícícího se problematikou zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského jraje.

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro návrh opatření vedoucích k zabezpečení požadavků na užívání vod v období nedostatku vody s důrazem na maximální využití stávající infrastruktury.

Na stránkách naleznete základní informace o projektu a dále pak vybrané výsledky a výstupy řešení projektu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018.
Datum poslední aktualizace stránky: 12.3.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Adam Beran
adam.beran@vuv.cz
+420 220 197 238

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů