Postupy sestavení a ověření vodní stopy
v souladu s mezinárodními standardy

ÚvodProjektPilotní studieVýsledkyVýstupyWorkshopyKontaktyPro řešitele

Výstupy

Metodika

Dokument Soubor Velikost
Ansorge et al. - 2017 - Metodika sestavení vodní stopy v souladu s ISO 140 1,4 MB

Obecné výstupy

Dokument Soubor Velikost
Redakčně upravená závěrečná zpráva je povinnou přílohou Závěrečné zprávy o řešení projektu. Tato zpráva je souhrnným informováním o řešení projektu za celé období řešení projektu, je určena k publikování pro vědeckou, odbornou i širokou veřejnost. K dispozici je v knihovně Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a v InfoBance výzkumu MZe. 0,6 MB
Informace o projektu a pilotních studiích 170 kB

Publikační výstupy

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL, 2018. Srovnání vlivu volby prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE na příkladu JE Dukovany a Temelín. ENTECHO. 1(2), 1–6. ISSN 2571-1040. 0,3 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ a Kateřina UHLÍŘOVÁ, 2018. Specifika charakterizačního modelu vodní stopy AWARE. ENTECHO. 1(1), 12–15. ISSN 2571-1040. 0,9 MB
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL, 2017. Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences. 26(4), 489–497. ISSN 1732-9353. 1,4 MB
ANSORGE, Libor a Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. LCA Water Footprint AWARE characterization factor based on local specific conditions. European Journal of Sustainable Development. 6(4), 13–20. ISSN 2239-5938. 0,6 MB
ANSORGE, Libor, 2017. Dosavadní zkušennosti s vodní stopou podle ISO 14046. Odpadové fórum: odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. 18(5), 21–23. ISSN 1212-7779. - -
ANSORGE, Libor, 2017. Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe. In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. s. 36–42. ISBN 978-80-85990-31-7. 5,7 MB
ANSORGE, Libor, 2016. Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku vody ve studiích LCA v podmínkách České republiky - Application of the water unavailability factor for characterisation of water use in LCA studies in the Czech Republic. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 58(6), 41–52. ISSN 0322–8916. 321 kB
ANSORGE, Libor, 2016. Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy. In: Voda a krajina 2016 Praha: České vysoké učení technické, s. 5–15. ISBN 978-80-01-06024-7. 1,1 MB

Mapové výstupy

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na datech ČHMÚ 6,2 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na modelu BILAN 6,9 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na datech ČHMÚ 10,7 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na modelu BILAN 10,9 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na datech ČHMÚ 6,2 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na modelu BILAN 6,6 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na datech ČHMÚ 10,7 MB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, Erika HLUŠIČKOVÁ, Marcela MAKOVCOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na modelu BILAN 11,1 MB

Datové výstupy (datové sady, databáze)

Dokument Soubor Velikost
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na hydrologických datech ČHMÚ 277 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na hydrologickém modelu BILAN 190 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018 Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na hydrologických datech ČHMÚ 724 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na hydrologickém modelu BILAN 649 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na hydrologických datech ČHMÚ 290 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro vypouštění do veřejné kanalizace založené na hydrologickém modelu BILAN 168 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na hydrologických datech ČHMÚ 726 kB
HLUŠIČKOVÁ, Erika, Libor ANSORGE, Tereza BERÁNKOVÁ a Jiří PICEK, 2018. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro odběry z veřejného vodovodu založené na hydrologickém modelu BILAN 652 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro bodové profily GRDC v Evropě 176 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro rajony hlubiné vrstvy podzemních vod. 13 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro rajóny základní vrstvy podzemních vod 18 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFAWARE pro výpočet vodní stopy pro rajóny svrchní vrstvy podzemních vod 15 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro bodové profily GRDC v Evropě 186 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro rajony hlubiné vrstvy podzemních vod 13 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro rajóny základní vrstvy podzemních vod 18 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Hodnoty CFFWUA pro výpočet vodní stopy pro rajóny svrchní vrstvy podzemních vod 15 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF AWARE pro výpočet vodní stopy užívání povrchových vod založené na hydrologických údajích vybraných stanic ČHMÚ 24 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF AWARE pro výpočet vodní stopy užívání povrchových vod založené na hydrologickém modelu BILAN 650 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF AWARE pro výpočet vodní stopy užívání povrchových vod pro území ČR 13 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF FWUA pro výpočet vodní stopy užívání povrchových vod založené na hydrologických údajích vybraných stanic ČHMÚ 24 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF FWUA pro výpočet vodní stopy užívání povrchových vod založené na hydrologickém modelu BILAN 19 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF FWUA pro výpočet vodní stopy pro užívání srážek založené na hydrologickém modelu BILAN 19 kB
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Charakterizační faktor CF FWUA pro výpočet vodní stopy užívání povrchových vod pro území ČR 13 kB

Pilotní studie

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL, 2016. Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Projekt QJ1520322 Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy. ISBN 978-80-87402-55-9. 6,1 MB
Datum poslední aktualizace stránky: 31.1.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů