Neinvazivní a šetrné postupy řešení
kvality prostředí a údržby vodních prvků
v rámci památkové péče

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Odborný
seminář
PublikaceMetodiky

Odborný seminář - Praktické poznatky a doporučení k péči a údržbě vodních prvků památkově chráněných lokalit

Pozvánka: (dokument pdf, 846 kB)

Čas a místo konání 23. 10. 2019 v Metodickém centru zahradní kultury v Kroměříži

Anotace:

Seminář prostřednictvím odborných přednášek obeznámil účastníky s praktickými poznatky a doporučeními pro péči a údržbu vodních prvků památkově chráněných lokalit, objektů a areálů, s využitím i pro historické parky a zahrady.

Hlavní pozornost byla věnována vodnímu prostředí, jeho kvalitě, znečištění, možnostem využití biochemických přípravků, nakládání se sedimenty, návrhu a péči o rybí obsádky.

Součástí semináře byla odborná exkurze Květné zahrady se zaměřením na vodní prvky a péči o ně.

Seminář byl zařazen do Programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů.

Prezentace ke stažení:

Dokument Soubor Velikost
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (VÚV) – Úvodní přednáška 1,6 MB
Ing. Hana Hudcová, Ph.D. (VÚV) – Kvalita vody & sedimentů vodních prvků, vliv znečištění, možnosti nápravy 2 MB
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (VÚV) – Kontaminace vody vodních prvků památkových areálů a související hygienická rizika 1,8 MB
Doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (ÚBO AV ČR) – Úloha a možnosti rybářského managementu ve zkvalitnění prostředí a atraktivity vodních ploch v parcích 2,4 MB
Ing. Roman Zajíček (AOPK) – Management rybníků z pohledu ochrany přírody
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Tomáš Onderek (VÚV) – Můžeme zlepšit kvalitu vodních prvků památkových areálů aplikací biochemických přípravků? 1,2 MB
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (VÚV) – Praktická doporučení, shrnutí a závěr

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Datum poslední aktualizace stránky: 30.10.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos.rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2019-2021. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů