Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Historické vodohospodářské objekty v povodí Doubravy a horní Klejnárky (Čáslavsko) – soubor specializovaných map s odborným obsahem

Číslo osvědčení schvalovacího orgánu (Ministerstvo kultury ČR): MK 49281/2022 OVV

Dokument osvědčení: (dokument pdf, 322 kB)

Realizace výstupu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Radka Račoch, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Roman Borovec, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D., PhDr. Drahomíra Nováková

Historický ústav Akademie věd ČR:

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Obsah souboru specializovaných map

Mapa syntetická

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY V POVODÍ DOUBRAVY A HORNÍ KLEJNÁRKY (ČÁSLAVSKO) OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Dokument Soubor Velikost
Mapa 1a: syntetická mapa současného stavu 20,3 MB
Mapa 1b: VH-objekty na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768) 20,3 MB
Mapa 1c: VH-objekty na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852) 20,3 MB
Mapa 1d: VH-objekty na mapách 3. vojenského mapování (1876-1880) 20,3 MB
Mapa 1e: VH-objekty na topografických mapách ČSR (1953-1957) 20,3 MB
Mapa 1f: VH-objekty na současných mapách ČR (2021) 23,1 MB
Mapy tematické (tzv. mapy ohnisek zájmu)

Dokument Soubor Velikost
Mapa 2: Hodnocení soustavy rybníků na horním toku Klejnárky (Zbýšovsko) z hlediska památkové péče (stav k roku 2022) 7,1 MB
Mapa 3: Historické zásobování města Čáslav vodou. Zhodnocení z hlediska památkové péče 6,2 kB
Mapa 4: Mlýny na horním toku Klejnárky z hlediska památkové péče (stav k roku 2022) 3,8 MB
Tabulky a texty

Dokument Soubor Velikost
Tabulka: Seznam identifikovaných VH-objektů v povodí Doubravy a horní Klejnárky (Čáslavsko) 431 kB
Text: Popis souboru map 8,9 MB

Stručný popis výstupu

Soubor specializovaných map s odborným obsahem pod názvem „Historické vodohospodářské objekty v povodí Doubravy a horní Klejnárky (Čáslavsko)“ je dalším, v pořadí čtvrtým souborem map vytvořených v rámci řešeného projektu NAKI II. Jak z jeho názvu vyplývá, představuje výsledky výzkumu vodohospodářských staveb v povodí Doubravy a horní Klejnárky, a to v kontextu fyzicko-geografických a historicko-společenských souvislostí v období od 2. poloviny 18. století po současnost.

Cílem předkládaného souboru map je představit možnosti a způsoby mapování, identifikace a interpretace vývoje VH-objektů na hydrologickém celku povodí Doubravy a horní Klejnárky a zároveň otestovat vhodnost, komplexnost, správné nastavení a srozumitelnost navrženého souboru hodnoticích kritérií, které jsou součástí zpracovávané metodiky.

Prvních šest map s průvodním textem, obdobně jak tomu bylo u souboru map VH-objektů povodí Svitavy, prezentuje prostorovou identifikaci, popis a interpretaci podmínek a příčin vzniku a vývoje VH-objektů v pěti časových řezech zastřešujících období od 2. poloviny 18. století po současnost.

Na dalších třech tematicky pojatých mapách tzv. ohnisek zájmu jsou představeny výsledky průzkumu a hodnocení historických VH-objektů a funkčních celků s využitím hodnotících postupů vznikající metodiky.

Ohniska zájmu byla vybrána tak, aby reprezentovala charakter a specifika povodí Doubravy a horní Klejnárky, aby byly zastoupeny významné samostatné VH-objekty i různorodé funkční celky. Při výběru bylo zváženo i hledisko pokrytí celého vybraného hodnoceného časového období, tj. rozsah 2 a půl století. Práce byly zaměřeny zejména na výzkum a popis technických a technologických řešení a hodnot vybraných objektů zájmu, na míru dochovanosti a autenticity hmoty a technologického provedení se zasazením do historického kontextu vývoje. Důraz byl kladen na identifikaci a popis funkčních celků, protože především u VH-typů objektů je tento pohled pro posouzení jejich významu zásadní.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů