Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Historické vodohospodářské objekty České republiky – soubor specializovaných map s odborným obsahem

Realizace výstupu: 1. 3. 2018 – 30. 6. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Mgr. Roman Borovec, Ing. Patrik Netopil, Ph.D.

Obsah souboru specializovaných map

Mapy

Dokument Soubor Velikost
Mapa 1a: syntetická mapa kategorií všech vodohospodářských objektů na mapách z období 1763-1957 110 MB
Mapa 1b: kategorie vodohospodářských objektů na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768) 109 MB
Mapa 1c: kategorie vodohospodářských objektů na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852) 109 MB
Mapa 1d: kategorie vodohospodářských objektů na mapách 3. vojenského mapování (1876-1882) 109 MB
Mapa 1e: kategorie vodohospodářských objektů na topografických mapách ČSR (1953-1957) 112 MB
Mapa 1f: kontinuita vodohospodářských objektů na mapách z období 1763-1957 120 MB

Tabulky a texty

Dokument Soubor Velikost
Text: Popis souboru map 1,9 MB

Stručný popis výstupu

Soubor specializovaných map s odborným obsahem „Historické vodohospodářské objekty České republiky“ představuje výsledky výzkumu vodohospodářských objektů, které byly identifikovány na starých topografických mapách ze čtyř časových období – druhé poloviny 18. století, poloviny a konce 19. století a poloviny 20. století. Cílem bylo vytvořit syntetizující celorepublikové mapy historických vodohospodářských objektů zobrazených na vybraných kartografických podkladech, které by měly tvořit ucelený základ použitelný pro další, podrobnější výzkum kulturně-historických hodnot tohoto fenoménu. Pro přehlednost byly objekty seřazeny do čtyř hlavních kategorií: objekty na vodní pohon (představované vodními mlýny a různými typy výrobních provozů, např. pilami, papírnami, hamry, valchami, brusírnami, drátovnami apod.), vodárenské objekty (např. studny, vodojemy, úpravny vody), velké vodní nádrže (přehrady a vybrané rybníky) a vodní elektrárny.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů