Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu
Číslo projektu: DG18P02OVV019
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Název programu: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Řešitelské konsorcium projektu:
Příjemce – koordinátor: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno
Hlavní řešitel: Ing. Miriam Dzuráková
Řešitelský tým: Mgr. Martin Caletka, Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Radka Klepárníková, Ing. Kamila Osičková, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.
Příjemce: Národní památkový ústav - Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
Řešitelský tým: Mgr. Michaela Ryšková, Mgr. Alena Borovcová, Ph.D., Mgr. Šimon Eismann, Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Staněk
Příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Řešitelský tým: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Roman Borovec, Ing. arch. Karel Kuča, Mgr. Patrik Netopil, Ph.D., Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.
Příjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Řešitelský tým: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Příjemce: Historický ústav Akademie věd ČR
Řešitelský tým: Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Charakteristika projektu

Anotace:

Cílem řešení projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení specifické skupiny památek průmyslového dědictví – historických vodohospodářských staveb. Metodický postup přispěje k správné identifikaci, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií vodohospodářských objektů v kontextu jejich časoprostorového vývoje, a to na základě interdisciplinárního přístupu. Výstupy projektu budou významným přínosem pro další výzkumné činnosti, pro záchranu, obnovu, ochranu, příp. definování nového využití tohoto specifického typu památek industriálního dědictví. Za účelem nastavení a ověření navržených metodických postupů hodnocení a pro komparaci vývoje různých typů historických vodohospodářských objektů v rozličných přírodních a socioekonomických podmínkách je ve vybraných pěti pilotních územích prováděn systematický terénní průzkum a analýza příčin vývoje těchto objektů v čase, důkladný archivní průzkum a dokumentace technického stavu vybraných objektů. Mapové výstupy budou ve formátu specializovaných tematických databází dostupné pro odbornou i laickou veřejnost a rozšíří tím současný stav poznání o komplexně zpracované tematické databáze historických vodohospodářských objektů v různých časových obdobích v pilotních územích.

Datum poslední aktualizace stránky: 30.9.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů