Věžové vodojemy

identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití

ÚvodO projektuPartneřiAktualityVýstupy

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití
Identifikační číslo projektu: DG18P02OVV010
Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo kultury
Název programu: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
✓ hlavní řešitel: Ing. Robert Kořínek, Ph.D.
✓ další řešitelé: Ing. Šárka Jiroušková, Ph.D.
Spoluřešitel projektu: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
✓ hlavní řešitel: Ing. Martin Vonka, Ph.D.
✓ další řešitelé: doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Mgr. Michal Horáček, BcA. Václav Dvořák, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Zahájení řešení: 1. 3. 2018
Ukončení řešení: 31. 12. 2022
Věžový vodojem v Jaroměři

Charakteristika projektu

Posláním navrženého projektu je zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů (různými druhy navržených výsledků, zaměřeno jak na odbornou veřejnost, tak na veřejnost laickou). Ve vztahu k významu staveb věžových vodojemů směřuje k uchování nehmotného kulturního dědictví pro další generace, na dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami a na záchraně hodnot kulturního dědictví. Generuje možnosti využít výsledků výzkumu ve vzdělávání založeného na poznání národní identity a jejím aktivním rozvíjení včetně přesahu do zahraničí – spoluvytváření evropské identity. Plánované výstupy mohou být rovněž stimulem cestovního ruchu a turistiky (řada věžových vodojemů je u nás i v zahraničí přestavována na přístupné rozhledny či muzea) včetně popularizace a zvyšování atraktivity veřejnosti přístupných věžových vodojemů. A v neposlední řadě lze projekt chápat také jako součást následných etap mapování v oblasti historie technického vybavení sídel a výrobních areálu.

Datum poslední aktualizace stránky: 11.4.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Robert Kořínek, Ph.D.
robert.korinek@vuv.cz
+420 595 134 823
+420 774 212 072

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů