Věžové vodojemy

identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití

ÚvodO projektuPartneřiAktualityVýstupy
Věžový vodojem v Praze - Michli

Úvod

Věžové vodojemy. Technické ikony vodárenského průmyslu. Jsou specifické vývojem konstrukčním a stavebním, vývojem vlastních vodárenských technologií a uplatňování architektonických dobových trendů na vertikálních stavbách. Mají na našem území doloženou více než 600 letou historii, některé sloužily i několik set let. Byly dřevěné, ocelové, zděné i betonové, dosahují výšek i přes 60 metrů. Jsou pod nimi podepsáni nejvýznamnější projektanti, stavitelé i mezinárodně proslulí architekti. Přitahují pohledy a zájem laické i odborné veřejnosti. Vyzývají k odvážným konverzím a k hledání nových možností jejich využití.

Logo Ministerstva kultury Projekt Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (DG18P02OVV010) je řešen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i.
Datum poslední aktualizace stránky: 11.4.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Robert Kořínek, Ph.D.
robert.korinek@vuv.cz
+420 595 134 823
+420 774 212 072

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů