Součást portálu „Sucho v krajině“

Vyhodnocení vlivu sucha
na užívání vod

Tematický obsahKe staženíData on-line

Ke stažení

Soubory ke stažení

Dokument Soubor Velikost
Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod: Povodí, vodních nádrže a hydrogeologické rajony rizikové z hlediska nedostatku vody. VÚV TGM, v.v.i., 4.5.2017 8,2 MB

Informace o datech (metadata)


Datum poslední aktualizace stránky: 28.7.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel dílčí oblasti

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů