Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

SAP Mimoň

Kontaminace podzemních vod v závodě SAP Mimoň a jeho okolí je pravděpodobně největší kontaminací vodárensky významného kolektoru v ČR. Stará ekologická zátěž zde vznikla díky činnosti Veterinárního asanačního ústavu, s.p. Mimoň, předchůdce dnešního SAP, s.r.o.

Předpokládá se, že asi 200 tun tetrachloretenu proniklo do střednoturonské zvodně. Kontaminace pronikla až do hloubky 40 m pod povrchem. Prvním projevem zátěže životního prostředí bylo v roce 1989 zjištění velmi silné kontaminace chlorovanými uhlovodíky v jímacích vrtech vodárny Boreček, které jsou vzdáleny od závodu SAP 350 m. Bylo zastaveno využívání tohoto vodního zdroje. Protože vodárna je situována na opačném břehu Ploučnice v blízkosti prostoru letiště Hradčany, předpokládalo se, že kontaminace pochází odtud. V prostoru vodárny Boreček byl vybudován jeden vrt, koncentrace nasvědčovaly tomu, že kontaminace pochází z letiště Hradčany. V roce 1991 bylo v prostoru vodárny Boreček zahájeno sanační čerpání.

V roce 1993 byl proveden firmou KAP atmogeochemický průzkum okolí vodárny Boreček, který jednoznačně prokázal původ kontaminace chlorovanými alifatickými uhlovodíky v SAP Mimoň. Havarijní sanaci podzemních vod provádí firma Earth Tech CZ, je financována z prostředků FNM ČR. V rámci sanace se aplikuje především sanační čerpání podzemních vod, venting (odčerpávání kontaminované půdního vzduchu a air sparging (vhánění vzduchu). Poloprovozně byla ověřena podpora přirozené atenuace chlorovaných uhlovodíků aplikací syrovátky.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů