Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

Letiště Hradčany

Bývalé letiště Sovětské armády Hradčany u Mimoně patří v ČR mezi lokality, které jsou nejvíce kontaminovány ropnými látkami – především leteckými pohonnými hmotami. Okolí letiště je součástí chráněné oblasti akumulace podzemních vod Severočeská křída. Turonské sedimenty, zastoupené zde střednězrnnými pískovci, vytvářejí v zájmovém území vodohospodářsky Významný kolektor podzemní vody, který se využívá např. pro zásobování obce Ralsko vodou.

Nacistická armáda vybudovala v březnu 1945 letiště u Hradčan, které bylo zničeno americkým náletem. Sovětská armáda obsadila toto území 10. května 1945. Poté zde sídlila Česká armáda až do r. 1968, kdy byl celý vojenský prostor zabrán sovětskou armádou. 30. května 1991 odjel z Mimoně poslední ruský transport.

Letištní plocha letiště Hradčany patří rozlohou mezi největší ve střední Evropě. Tvoří ji jedna hlavní rozletová dráha (2700m dlouhá a 90m široká) a dvě přidružené nájezdové dráhy (o stejné délce, vzájemně propojené). Jemnozrnný mocný beton obsahuje parovody, kterými kolovala horká pára (z přidružené teplárny), aby letiště mohlo fungovat i v zimě. K areálu patří zázemí, které se skládá z ubytovacích částí, opraven automobilů a tanků, letištních hangárů a pod.

V prostoru letiště Hradčany se nacházely jedny z největších skladů pohonných hmot a mazadel na našem území, bylo zde uloženo obrovské množství leteckého petroleje, nafty a benzinu. Pohonné hmoty byly přepravovány netěsným potrubím.

Následkem je silná kontaminace zemin a podzemních vod. V místech manipulace a skladování paliv je kontaminován celý profil zemin od povrchu k hladině podzemní vody. Tam, kde se znečištění rozšířilo vlivem proudění podzemní vody, je vedle podzemní vody kontaminována cca 1 m mocná vrstva zemin nad její hladinou. Podzemní voda byla nad úroveň sanačního limitu znečištěna na ploše 37 ha. Zeminy byly před sanací nad úroveň sanačního limitu kontaminovány na ploše 15 ha.

Sanace znečištění ropnými uhlovodíky byla zahájena v roce 1989 čerpáním kontaminovaných vod. Kombinovaná sanace zemin a podzemních vod, která zahrnuje venting, odsávání ropného produktu ve fázi z hladiny podzemní vody, biodegradace in situ a air sparing, byla na začátku roku 1999 rozšířena na plochu 10,5 ha. Vzhledem k tomu, že se během sanace projevuje rozdílná propustnost různých hornin je provoz jednotlivých sanačních metod a vrtů regulován tak, aby byla sanace co nejefektivnější. Sanace je financována přímo ze státního rozpočtu a je plánována do roku 2010. Plán lokality včetně rozšíření kontaminace podzemních vod znázorňuje následující obrázek.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů