Vyhodnocení starých zátěží z hlediska
ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

O ProjektuO prezentaciLetiště HradčanyMiloviceSAP MimoňStráž pod RalskemMydlovary
LitvínovOstravaNeratovicePardubiceÚstí nad LabemSoběslavČakovice

VELTECH Čakovice

Areál podniku VELTECH Čakovice sloužil do roku 1994 pro výrobu elektrotechnických zařízení. V současné době je původní subjekt v likvidaci, areál slouží převážně jako skladovací prostory. Okolí areálu je využíváno k obytným účelům, v zástavbě převažují rodinné domky. Východně a severovýchodně od areálu jsou umístěny zemědělsky využívané pozemky a na ně navazující zástavba rodinných domků v Miškovicích.

Původní firma ZPA Čakovice používala látky tetrachloreten a trichloreten dlouhá léta (cca 30 let) ve velkém množství (1 t trichloretenu a 30 t tetrachlortenu ročně). Tyto látky jsou používány ve strojírenském průmyslu pro odmašťování. Patří mezi chlorované alifatické uhlovodíky. Jsou rozpustné v tucích, jedná se o látky těkavé, s potvrzeným negativním vlivem na centrální nervovou soustavu člověka.

Znečištění podzemních vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky bylo zjištěno již v 1. polovině 70.let, kdy byl do Čakovic zaveden městský vodovod. Byla ověřena silná kontaminace podzemních vod v lokalitách Čakovice a Miškovice chlorovanými alifatickými uhlovodíky. Došlo k poklesu úrovně kontaminace v areálu Veltech, znečištění bylo však rozvlečeno do intravilánů městských částí Čakovice a Miškovice ve směru proudění podzemních vod. Obsahy znečišťujících látek v podzemních vodách v Čakovicích a Miškovicích jsou a v blízké budoucnosti budou stále velmi vysoké. Procesy ředění a přirozené atenuace k likvidaci znečištění nestačí. Bez sanačního zásahu bude silná kontaminace podzemních vod lokality chlorovanými alifatickými uhlovodíky přetrvávat řádově desítky let.

Na lokalitě byly provedeny v roce 1993 průzkumné práce firmou Vodní zdroje, a.s. V roce 1994 byly tyto práce doplněny a byly zahájeny práce sanační. Ke komplexní sanaci území však již pro nedostatek finančních prostředků podniku VELTECH a.s. nedošlo. Bylo doporučeno sledování úrovně znečištění podzemních vod minimálně 1x ročně a provedení detailní analýzy rizika, která by zhodnotila rizikovost kontaminace a navrhla způsob dalšího postupu. Na následujícím obrázku je areál Veltech Čakovice a rozsah kontaminace podzemních vod (stav k listopadu 2001).


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Marta Martínková
marta_martinkova@vuv.cz
+420 220 197 286

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů