Optimalizace metody stanovení asimilovatelného
organického uhlíku s využitím optické detekce

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce
Číslo projektu: TA02020621
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: Alfa
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Zahájení projektu: 1.1.2012
Ukončení projektu: 31.12.2014

Popis projektu

Cílem projektu je experimentální vývoj metody a měřicího přístroje (funkční vzorek) pro stanovení asimilovatelného organického uhlíku (AOC) pomocí optické detekce, srovnání výsledků s kultivační metodou a výzkum AOC ve vodárenských provozech s rizikovou technologií (ozonizace).Cílem projektu je experimentální vývoj metody a měřicího přístroje (funkční vzorek) pro stanovení asimilovatelného organického uhlíku (AOC) pomocí optické detekce, srovnání výsledků s kultivační metodou a výzkum AOC ve vodárenských provozech s rizikovou technologií (ozonizace).

Dále jsou zjišťovány vztahy mezi AOC a dalšími ukazateli (kultivovatelné i nekultivovatelné mikroorganismy, TOC, DOC, apod.). Vyvinutá metoda bude určena pro hodnocení biologické stability upravené vody, což je významné zejména v souvislosti s možností sekundární tvorby biofilmů. Její hlavní předností je větší rychlost stanovení (proti kultivační metodě). Na řešení projektu se kromě VÚV TGM, v.v.i., podílejí MFF UK v Praze a VAS a.s. v Brně.

Ke stažení

Stanovení asimilovatelného organického uhlíku ve vodárenských systémech (dokument pdf, 855 kB)

Publikace

Baudišová D., Váňa M:, Boháčková Z., Jedličková Z., Benáková A. Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody . VTEI - vodohospodářské technickoekonomické informace , 2014, roč. 56, č. 2/2014, s. 8-11. ISSN 0322-8916.

Gabriel P., Sladký P., Baudišová D., Benáková A., Váňa M., Boháčková Z., Jedličková Z. Stanovení asimilovatelného organického uhlíku pomocí optické detekce . In Pitná voda 2014 Pitná voda 2014 . Tábor , 26. 5. 2014. České Budějovice : W et ET Team ˇ, doc ing. Petr Dolejš , 2014, s. . ISBN 978-80-905238-1-4.

Baudišová D., Váňa M., Benáková A., Boháčková Z., Jedličková Z., Gabriel P. Výzkum asimilovatelného organického uhlíku v systémech a distribuce pitné vody . In Vodárenská biologie 2014 Vodárenská biologie 2014 . Praha , 5. 2. 2014. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol . s r.o. , 2014, s. . ISBN 978-80-86832-78-4.

Baudišová, D., Benáková, A., Váňa, M., Jedličková, Z. Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody. In doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D Vodárenská biologie 2013. Praha, 6. 2. 2013. Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r o., 2013, s. 112-113. ISBN 978-80-86832-70-8.

Gabriel, P., Sladký, P., Benáková, A., Baudišová, D. Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce. In Růžičková I., Fuka T., Wanner J. Sborník přednášek a posterových sdělení, Voda 2013. Poděbrady, 18. 9. 2013. Brno : Tribun EU, 2013, s. 425-428. ISBN 978-80-263-0506-4.

Baudišová, D., Váňa, M. Metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku. In Ing. Nataša Kalousková, CSc.,doc. Ing. Petr Dolejš Pitná voda 2012. Tábor, 21. 5. 2012. Tábor : Petr Dolejš - Water et Environmental Technology Team, 2012, s. 255-256. ISBN 978-80-905238-0-7.


Datum poslední aktualizace stránky: 17.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
dana_baudisova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů