Dopady socio-ekonomických změn
ve společnosti na spotřebu vody

ÚvodProjektVýsledkyVýstupyKontakty

Výstupy

Metodika

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2015. Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. ISBN 978-80-87402-34-4. 1,7 MB*

Podklady a dílčí výsledky

Dokument Soubor Velikost
BURCIN, Boris, Zdeněk ČERMÁK, Tomáš KUČERA a Luděk ŠÍDLO, 2014. Prognóza vývoje počtu obyvatel v krajích České republiky do roku 2065. 5,5 MB*

Publikační výstupy

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL, 2017. Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 59(3), 17–22. ISSN 0322–8916. 0,3 MB
ANSORGE, Libor, 2016. Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 58(3), 12–20. ISSN 0322-8916. 0,5 MB
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL a Anne DOSTÁLOVÁ, 2016. How truthful are water accounting data? Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE). 10(1), 25–34. ISSN 1982-3932. doi:10.4090/juee.2016.v10n1.025034. 0,3 MB
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2016. Model of Water Needs for Energy Production. Statistika. 96(3), 35–46. ISSN 1804-8765 (Online) 0322-788x (Print). 0,2 MB
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2015. The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study. 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering, Vysoké učení technické v Brně. Prezentace ve formátu ppt. 1,9 MB
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2015. The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study. In: Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK a Karel ADAM, ed. 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. Brno: Vysoké učení technické v Brně, s. 317–328. ISBN 978-80-214-5230-5 (Příspěvek ze sborníku je zveřejněn s laskavým souhlasem organizátorů konference) 0,2 MB

Případová studie

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL, Martin HANEL, Jiří KUČERA, Lubomír PETRUŽELA a Martin ZEMAN, 2015. Scénáře potřeb vody pro období 2030-50 - Sektory veřejných vodovodů a energetiky: Případová studie. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. ISBN 978-80-87402-45-0. 12,7 MB*

Poznámka: Stahování souborů označených hvězdičkou (*) probíhá prostřednictvím zadání jednorázového přístupového kódu, který vám bude automaticky zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Postupujte podle pokynů zobrazovaných v průběhu stahování.

Datum poslední aktualizace stránky: 1.8.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů