Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů
na rozvoj společnosti v územích chráněných
pro akumulaci povrchových vod

ÚvodO projektuSeminářVýstupyKe stažení

Ke stažení

Prezentace

Forejtníková, M., Ošlejšková, J.: Hodnocení dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.): dokument pdf (1,4 MB)
Kala, L., Chabada, T.: Výsledky socio-ekonomické analýzy dopadů výstavby nádrží pro akumulaci povrchových vod v povodí Odry (Masarykova univerzita) dokument pdf (2,5 MB)
Kroča, J.: Ochrana přírody v lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.) dokument pdf (420 kB)
Hradecký, J.: Efekty příčných staveb na morfologii štěrkonosných koryt - příklady z Karpat (Ostravská univerzita) dokument pdf (4,0 MB)
Ansorge, L.: Historie vzniku institutu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.) dokument pdf (315 kB)
Polešáková, M.: Lokality pro akumulaci povrchových vod v územním plánování dokument pdf (942 kB)
Kučera, J.: Zkušenosti s územním plánováním z pohledu obecního zastupitelstva (VÚV TGM, v.v.i.) dokument pdf (256 kB)
Kožín, R., Hanel, M., Horáček, S.: Vyhodnocení potenciálu jednotlivých LAPV v současných podmínkách a dle scénářů klimatické změny (VÚV TGM, v.v.i.) dokument pdf (712 kB)
Všechny prezentace dokumenty pdf (10 MB, archiv zip)

Výstupy

Metodika dokument pdf (2,5 MB)
Struktura územní studie dokument pdf (240 kB)
Soubor map dokument zip (13 MB)
Popis map dokument pdf (589 kB)


Datum poslední aktualizace stránky: 29.8.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Milena Forejtníková
milena_forejtnikova@vuv.cz
+420 541 126 324

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů