Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů
na rozvoj společnosti v územích chráněných
pro akumulaci povrchových vod

ÚvodO projektuSeminářVýstupyKe stažení

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod
Číslo projektu: TD020084
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: Omega
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí projektu: Ing. Milena Forejtníková
Na projektu dále pracovali: Mgr. Jana Ošlejšková, Ing. Alžběta Petránová, Mgr. Jiří Kroča, Ing. Jana Čapková, Ing. Jiří Kučera, Tomáš Morávek, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.
Spolupracující organizace: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií
Zahájení projektu: leden 2014
Ukončení projektu: prosinec 2015

Datum poslední aktualizace stránky: 23.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Milena Forejtníková
milena_forejtnikova@vuv.cz
+420 541 126 324

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů