Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem
a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešitele

Aktuálně

Zpřístupnění internetových stránek projektu

1.7.2021, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stráneky projektu. Stránky budou v průběhu řešení postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a další doplňující informace a dále také (zejména v závěrečné fázi řešení) o realizované výsledky a výstupy.

Úvodní informační a koordinační schůzka

6.5.2021, Praha

Ve čtvrtek 6.5.2021 proběhla úvodní (první) informační a koordinační schůzka projektu. Schůzka proběhla formou videokonference a zúčastnili se jí zástupci všech partnerských organizací podílejících se na řešení projektu. Předmětem schůzky bylo představení řešitelských týmů za jednotlivé organizace, shrnutí plánovaného harmonogramu projektu a plánovaného rozsahu prací. Diskutovány byly dále technické otázky týkající se přípravy dat a jejich sdílení a některé odborné aspekty řešení.

Informace pro řešitele projektu:
✓ Dokumenty ke schůzce jsou dostupné na záložce „Pro řešitele“.

Zahájení projektu

1.3.2021, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace stránky: 1.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021. Statistika přístupů