Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem
a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešitele

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe
Název projektu - akronym: SIMPHOS-LABE
Číslo projektu: SS03010332
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Název podprogramu: Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu
Veřejná soutěž: 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život
Hlavní obor CEP: DJ - Znečištění a kontrola vody
Vedlejší obor CEP: DA - Hydrologie a limnologie
Další vedlejší obor CEP: JC - Počítačový hardware a software
Hlavní obor FORD: 10503 Water resources
Vedlejší obor FORD: 10511 Environmental sciences
Další vedlejší obor FORD: 20101 Civil engineering
Aplikační odvětví RIS III: Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
Nár. priorita výzkumu hlavní: 1. Přírodní zdroje – 1.2 Voda – 1.2.1 Snížení znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů a udržitelné užívání vodních zdrojů
Nár. priorita výzkumu vedlejší: 5. Environmentálně příznivá společnost – 5.2 Nástroje environmentálně příznivého růstu – 5.2.1 Navrhnout inovativní nástroje ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat náklady jejich fungování
Nár. priorita výzkumu vedlejší: 2. Globální změny – 2.2 Biogeochemické cykly dusíku a fosforu – 2.2.1 Optimalizovat toky reaktivních forem dusíku a fosforu (Nr a Pr)
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
✓ hlavní řešitel: Mgr. Pavel Rosendorf
✓ řešitelský tým: Mgr. Pavel Rosendorf, Ing. Jiří Picek, Mgr. Daniel Fiala
Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
✓ hlavní řešitel: Ing. Barbora Jáchymová Ph.D.
✓ řešitelský tým: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., doc. Dr. Ing. tomáš Dostál, Ing. Miroslav Bauer, Ph.D., Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.
Další účastník projektu: AQUATIS a.s.
✓ hlavní řešitel: Ing. Roman Hanák
✓ řešitelský tým: Ing. Roman Hanák, Ing. Stanislav Ryšavý
Zahájení projektu: 1.3.2021
Ukončení projektu: 29.2.2024
Datum poslední aktualizace stránky: 1.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021. Statistika přístupů