Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem
a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešitele

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „SIMPHOS-LABE - Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe“, řešeného v období od 1.3.2021 do 29.2.2024.

Na stránkách naleznete informace o projektu, jeho řešitelích a řešené problematice, dále pak informace o průběhu řešení projektu a (v závislosti na postupu řešení) také realizované výsledky a výstupy projektu.

Stránky zároveň slouží pro výměnu dat a informací mezi řešiteli projektu, část stránek sloužící tomuto účelu tedy není volně dostupná a je přístupná pouze řešetelům projektu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život (Zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost využívání přírodních zdrojů - program Ministerstva životního prostředí).
Datum poslední aktualizace stránky: 1.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021. Statistika přístupů