Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

Rámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
AktuálněPro
řešitele

26.9.2022 V záložce Metodické dokumenty: byly doplněny metodické dokumenty platné pro 3. plánovací cyklus.

15.8.2022 V záložce Souhrnné údaje: byly aktualizovány/doplněny souhrnné údaje k podzemním vodám platné pro 3. plánovací cyklus.

11.2.2022 V záložce Souhrnné údaje: byly aktualizovány/doplněny souhrnné údaje k povchovým a podzemním vodám platné pro 3. plánovací cyklus.

21.12.2020 V záložce Rámcová směrnice: odkaz na VTEI 2020/06 s článkem "Hodnocení stavu útvarů povrchových vod v České republice pro 3. plánovací období plánů povodí".

19.12.2020 V záložce Pro řešitele: byly doplněny tabulky datového modelu UPOV_VLIV, UPOV_DOPAD a PRFJ_STAVBS.

15.11.2020 V záložce Pro řešitele: byly aktualizovány/doplněny tabulky datového modelu UPOVSO_FZM, UPOVSO_UZV,UPOV_STUK, PRF_JAK, PRFJ_STAVUK, PRFJ_STAVPO, PRFJAK_UCEL, UPZV_DOPAD, UPZV_STAV, OBJ_PZV, OBJPZ_UCEL a OBJPZ_UKJAK.

02.11.2020 V záložce Pro řešitele: byly aktualizovány/doplněny tabulky datového modelu UPZV_VLIV, CHRUZ_UPOV a CHRUZ_UPZV.

08.10.2020 V záložce Pro řešitele: byly zpřístupněny metodiky pro hodnocení stavu a monitoring chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody.

05.10.2020 V záložce Pro řešitele: byly aktualizovány/doplněny tabulky datového modelu UTV_PZV a CHRUZ_UPZV.

29.9.2020 V záložce Pro řešitele: byly aktualizovány/doplněny tabulky datového modelu UTV_POV, CHR_UZ, ZRAN_OBL, CHRUZ_UPOV, UPZV_DPMNO a UPZV_DPCHE. Doplněna pracovní verze (2.x) datového modelu s doplněnými položkami.

28.9.2020 V záložce Pro řešitele: byly aktualizovány/doplněny tabulky datového modelu UPOV_STEKO, PRFJAK_UPOV, PRFJ_STAVUK a PRFJ_STAVPO.


Datum poslední aktualizace stránky: 26.9.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů