Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodRámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Úvod

Vítáme vás na stránkách věnovaných podpoře implementace Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), zejména aktivitám, které v rámci podpory výkonu státní správy zajišťuje VÚV TGM, v.v.i. pro Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Hlavním cílem politiky této směrnice je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015 s možností prodloužení této lhůty na maximálně dvě následující aktualizace, které probíhají v šestiletých obdobích. K dosažení cílů Rámcové směrnice slouží plány povodí.

Podrobněji popisuje proces plánování v oblasti vod v České republice článek Jakuba Čurdy a Jaroslava Kinkora "Východiska a historické souvislosti procesu plánování v oblasti vod" v odborném časopise Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 2017/2 (celé číslo ke stažení zde:)

Datum poslední aktualizace stránky: 22.1.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů