Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataData od uživatelůMobilní aplikace

Data o nálezech raků zaslaných uživateli mobilní aplikace jsou aktuálně zobrazována v samostatném mapovém pohledu, odděleně od ostatních dat. V souvislosti s vývojem internetové aplikace, která bude do konce tohoto roku zpřístupněna na těchto stránkách, dojde následně ke sloučení zobrazení dat hlášených uživateli s ostatními daty o výskytu raků.

Záznamy odeslané z mobilní aplikace před jejich zveřejněním verifikujeme (ověřujeme), často přímo v terénu. Tato verifikace zaslaných pozorování nám však chvíli trvá, odeslané záznamy se zde tedy zobrazí vždy až s určitým zpožděním, obvykle jde o několik dní. Část hlášených nálezů také nezobrazujeme v detailní podobě. Typicky jde o hlášení výskytu našich původních (ohrožených) druhů. Nechceme, aby v důsledku upozornění na danou lokalitu došlo k její nadměrné navštěvovanosti a tím např. k zavlečení račího moru, byť neúmyslnému. Všechna zaslaná hlášení jsou však zpracována a využita. Moc za ně děkujeme!

Data nahlášená uživateli mobilní aplikace si zatím můžete zobrazit zde: zobrazit data hlášená uživateli.
Správa dat zaslaných uživateli: pouze pro správce dat (+)

Datum poslední aktualizace stránky: data jsou aktualizována průběžně

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů