Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Mobilní aplikace

Komu je mobilní aplikace určena a k čemu slouží?

Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků, používat ji může kdokoliv. Aplikace slouží především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků v přírodě. Součástí aplikace jsou informace nezbytné k identifikaci raků a dále pak obecné informace, jako např. základní informace o ochraně raků, rozlišovacích znacích, základní terminologii atp.

Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony (nebo tablety) s operačním systémem Android (doporučená verze Androidu je 5.0.1 nebo vyšší). Máte-li telefon s Androidem, můžete si aplikaci nainstalovat stažením z těchto stránek.

Tip: Pokud máte tuto stránku zobrazenou na počítači, v mobilu ji můžete rychle načíst pro stažení a instalaci aplikace použitím qr kódu z obrázku vlevo od tohoto textu.

Stažení a instalace aplikace

Instalace z obchodu Google Play:

 • Aplikaci pro zpřístupnění v Google Play v současné době ladíme, pro instalaci použijte odkaz níže.

Instalace stažením aplikace z těchto stránek:

Stažení aplikace
 • Stáhněte si: instalační soubor (12,5 MB, aktualizováno 3.5.2019)
 • V nastavení telefonu povolte instalaci souborů z neznámých zdrojů („Nastavení - Zabezpečení - Neznámé zdroje“).
 • Ve stažených položkách vyberte stažený instalační soubor a nainstalujte jej.

Historie změn v aplikaci

v.1.0-20190503 (3.5.2019)

 • oprava na některých telefonech nefunkční možnosti editace (odstranění, výměny) fotografií v uložených (neodeslaných) záznamech

v.1.0-20190502 (2.5.2019)

 • úprava načítání fotografií při zobrazení uložených záznamů (odeslaných i neodeslaných)
 • kontrola úplnosti zadaného data/času pozorování při jeho ruční editaci (údaj musí obsahovat i informaci o čase)

v.1.0-20190430 (30.4.2019)

 • úprava odesílání zánamů (hlášení) na server, resp. kontroly uložení záznamu na serveru předtím, než je záznam v telefonu označen jako odeslaný

v.1.0-20190429 (29.4.2019)

 • První verze aplikace.

Otázky a odpovědi

Komu je aplikace určena?

Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků, používat ji může kdokoliv.

K čemu aplikace slouží?

Aplikace slouží k zaznamenávání a hlášení výskytu raků. Součástí aplikace jsou také údaje nezbytné k identifikaci raků a základní informace o jejich ochraně.

Na jaký telefon lze aplikaci nainstalovat?

Pro instalaci aplikace je potřeba telefon s Androidem ve verzi 5.0.1 nebo novější. Při odesílání záznamů (hlášení) musí být funkční datové přenosy (přes mobilní síť nebo wifi).

Jaká oprávnění aplikace při instalaci a v průběhu používání požaduje a proč?

Aplikace v průběhu instalace nebo při prvním spuštění jednotlivých funkcí vyžaduje následující oprávnění:
 • přístup k poloze zařízení - aplikace jej potřebuje pro určení polohy nálezu pomocí GPS
 • přístup k fotkám, médiím a souborům - aplikace jej potřebuje pro možnost vkládání fotografií raků uložených v telefonu
 • pořizování fotografií a nahrávání videa - aplikace je potřebuje k pořizování fotografií raků (aplikace využívá pouze pořizování fotografií, oprávnění jsou spojena s přístupem k fotoaparátu telefonu)

Kdo je autorem aplikace?

Aplikace vznikla ve spolupráci spoluřešitelů projektu. VÚV TGM, v.v.i., zpracoval odborný obsah aplikace včetně fotografií, obrázků a textů a navrhnul vzhled, členění a funkčnost uživatelského rozhraní aplikace. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. pak provedl dílčí úpravy vzhledu uživatelského rozhraní a aplikaci naprogramoval.

V aplikaci vyplňuji alias uživatele. K čemu slouží?

Alias uživatele je pouze orientační označení autora nálezu. Z důvodu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zejména s ním spojené administrativy nezaznamenáváme jména autorů nálezů, Alias tedy slouží výhradně k tomu, abyste své nálezy mohli po jejich publikaci na našich internetových stránkách lépe identifikovat. Upozorňujeme ale, že alias nemusí být unikátní (několik uživatelů může použít stejný alias). Z důvodu ochrany osobních údajů jako alias raději nevyplňujete své úplné jméno a příjmení.

K čemu slouží tlačítka „Smazat všechna pozorování“ a „Smazat celou databázi“ v nastavení aplikace?

Tlačítka „Smazat všechna pozorování“ a „Smazat celou databázi“ v nastavení aplikace slouží k odstranění dat aplikace (odeslaných i zatím neodeslaných nálezů) z telefonu. Jejich použití doporučujeme pouze v případě výskytu problémů s během aplikace. Jednotlivé záznamy můžete z telefonu odtranit přímo ze seznamu pozorování. Odstranění záznamů (ať již jakýmkoli způsobem) odstraní pouze data z vašeho telefonu (neodstraní tedy již odeslané záznamy z naší databáze).

Jak mám správně zaznamenat pozorování?

Při záznamu a hlášení pozorování vždy v aplikaci vyplňte co nejvíce položek. Důležité jsou zejména údaje o poloze a fotografie nalezeného raka. Fotografii přiložte i tehdy, pokud jste přesvědčeni, že se Vám podařilo druh raka určit. Věřte, správné určení druhu raka není vždy jednoduché a jednoznačné a i pro odborníky je to někdy pěkný oříšek.

Jak mám nejlépe raka vyfotit?

Aby bylo možné podle odeslaných fotografií co nejspolehlivěji určit, resp. potvrdit Vámi identifikovaný druh raka, je třeba pořídit celkem tři obrázky – pohled na celého raka shora, detail hlavy (zachycující postorbitální lišty) a detail spodní strany klepet. Pokud chcete, můžete připojit i další obrázek podle svého uvážení. Pokud se Vám nepodaří pořídit všechny tři uvedené pohledy, můžete ale odeslat i záznam pozorování s menším počtem obrázků nebo zcela bez fotografií.

Kam jsou nahlášená pozování odesílána?

Data jsou odesílána do databáze Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Tam jsou zpracována, verifikována a dále využívána.

K čemu nahlášená data slouží?

Odeslaná data jsou využita v rámci řešení projektů zabývajících se ochranou našich původních druhů, speciálně raků. Budou použita zejména při návrzích metodických postupů a zpracování nástrojů pro ochranu našich původních druhů raků. Hlášené výskyty raků také zveřejňujeme na internetových stránkách.

Proč na internetu nevidím všechna svá hlášení?

Některá hlášení na internetových stránkách nezobrazujeme v detailní podobě. Typicky může jít o hlášení výskytu našich původních (ohrožených) druhů. Nechceme, aby v důsledku upozornění na danou lokalitu došlo k její nadměrné navštěvovanosti a tím např. k zavlečení račího moru, byť neúmyslnému. Zaslaná data se také v našem mapovém prohlížeči zobrazují postupně (zpravidla s odstupem několika dnů od jejich odeslání) až po jejich verifikaci naším pracovníkem. Všechna zaslaná hlášení jsou však zpracována a využita. Moc za ně děkujeme!

Nápověda

V následujícím přehledu jsou zobrazeny ukázky a stručný popis hlavních částí aplikace. Práce s aplikací je obdobná jako u ostatních aplikací pro mobilní telefony s Androidem. Z jakékoli části aplikace se vždy můžete vrátit zpět použitím příslušného tlačítka telefonu, resp. použitím křížku v pravém horním rohu okna aplikace. V některých částech aplikace můžete mezi jednotlivými částmi obsahu přecházet také tažením prstem vlevo nebo vpravo (tuto možnost indikuje zobrazení navigačního prvku v podobě vodorovné řady bodů v dolní části okna). V případech, kdy je obsah jednotlivých obrazovek delší než je výška displeje telefonu, přejdete na zbývající část obsahu tažením prstem nahoru nebo dolů.
Všechny funkce aplikace jsou dostupné z hlavní obrazovky. V dolní části hlavní obrazovky jsou dostupné odkazy na stručnou nápovědu k účelu a některým funkcím aplikace, na základní informace o aplikaci a na nastavení aplikace.
Záznam nového pozorování se provádí do zobrazeného formuláře. Aplikace sama doplní souřadnice aktuálního místa (z GPS mobilního telefonu, jsou-li dostupné) a aktuální datum a čas jako čas nálezu (pozorování). Obě informace můžete taktéž vyplnit nebo upravit ručně. Dále je třeba vyplnit název (popis) lokality nálezu (nejlépe např. v podobě názvu vodního toku, obce a doplňkové informace, jako např. „u soutoku s...“ nebo „pod rybníkem“ atp.). Pro určení druhu nalezeného raka lze použít průvodce, který se zobrazí kliknutím na tlačítko „Vybrat“. Jednotlivé identifikační znaky můžete zadat přímo zaškrtnutím odpovídající možnosti nebo můžete využít výběru možnosti se zobrazením dodatečných informací pomocí tlačítek „Vybrat“. Po zadání identifikovaných rozlišovacích znaků potvrdíte určený druh raka příslušným tlačítkem v dolní části okna (aktivní jsou vždy pouze tlačítka pro druhy raků odpovídající zadaným rozlišovacím znakům; pokud si nejste rozlišovacími znaky, resp. druhem raka jisti, zvolte možnost „Neurčen“). Dále doplňte počet pozorovaných raků, informaci jde-li o raky živé či nikoli a především připojte fotografie nalezených raků.
Záznamy pozorování se ukládají v paměti mobilního telefonu. Záznamy pozorování uložené v telefonu naleznete pod odkazem „Seznam pozorování“. Zde naleznete jak záznamy již odeslané (odeslané do naší databáze ke zpracování), tak také záznamy, které jste ještě do naší databáze neodeslali. Pokud jste vyplnili celý záznam pozorvání (nálezu), je na čase jej do naší databáze odeslat. Pro odeslání záznamu do databáze musí být telefon připojen k síti a musí mít zapnuté datové přenosy (datové přenosy mobilní sítě nebo wifi).
Kromě výše uvedeného průvodce usnadňujícího určení druhu raka při vyplňování záznamu o pozorování aplikace obsahuje též přehled rozlišovacích zanků jednotlivých druhů raků. Mezi informacemi pro jednotlivé druhy raků můžete přecházet tažením prstem vlevo nebo vpravo. Svislým posunem obrazovky pak zobrazíte další doplňkové fotografie zobrazené v dolní části každého informačního okna.

Zásady ochrany soukromí

Služba Google Play vyžaduje abychom zveřejnili, že aplikace „Raci v ČR“ disponuje oprávněním pro přístup k datům fotoaparátu, pro nahrávání dat z fotoaparátu a mikrofonu a dále oprávněním pro záznam zeměpisné polohy.

Přístup k datům fotoaparátu (přístup k fotkám, médiím a souborům a pořizování fotografií) aplikace používá pro pořizování fotografií nalezených raků prostřednictvím fotoaparátu (aplikace reálně využívá pouze funkčnost pořizování fotografií a nezaznamenává ani videa ani zvuky, všechna tato oprávnění jsou spojena s přístupem k fotoaparátu telefonu).

Přístup k datům o poloze zařízení aplikace používá pro lokalizaci pořízených záznamů pozorování (určení polohy nálezu pomocí GPS).

Pořízená data (vyplněné údaje o pozorování raků, včetně polohy nálezu a pořízené fotodokumentace) jsou ukládána lokálně v paměti telefonu a odesílána jsou až na pokyn uživatele kliknutím na příslušné tlačítko. Odeslaná data jsou následně uložena v databázi a využita v rámci řešení projektů zabývajících se ochranou našich původních druhů, speciálně raků. Odesílaná data neobsahují žádné osobní údaje.

Další podrobnosti o požadovaných oprávněních aplikace a o odesílání a následném využití pořízených dat (hlášení nálezů) jsou uvedeny v textu výše.

Kontakty a technická podpora

Máte problém s instalací aplikace na vašem telefonu nebo s její funkčností?

Pokud máte problém s instalcí nebo funkčností aplikace (aplikaci se nedaří nainstalovat, nelze vytvořit nebo odeslat hlášení nálezu, aplikace padá apod.), napište nám na e-mail benes@hv.cz.

Máte dotaz nebo připomínku k odbornému obsahu?

Máte-li dotazy nebo připomínky k odbornému obsahu aplikace (např. popis rozlišovacích znaků, použitá terminologie, konzultace k nálezům raků atp.), můžete nám napsat na e-mail jitka.svobodova@vuv.cz.
Datum poslední aktualizace stránky: 27.8.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů