Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Aktuálně

První data od uživatelů mobilní aplikace

27.8.2019, Praha

Prostřednictvím naší mobilní aplikace jsme obdrželi první data o výskytu raků od uživatelů naší mobilní aplikace. Za zaslaná hlášení moc děkujeme!

U některých zaslaných hlášení bychom byli zároveň rádi za případné dodatečné upřesnění nálezu (tuto informaci spolu s e-mailovým kontaktem naleznete v popisu nálezu v zobrazení dat zaslaného záznamu v mapovém prohlížeči, viz tlačítko „Zobrazit pozorování“ v mobilní aplikaci nebo odkaz „zobrazit data hlášená uživateli“ na záložce „Data“ na těchto stránkách).

Zároveň upozorňujeme, že zaslaná data se v našem mapovém prohlížeči zobrazují postupně (zpravidla s odstupem několika dnů od jejich odeslání) až po jejich základní verifikaci naším pracovníkem.

Data nahlášená uživateli: viz odkaz „zobrazit data hlášená uživateli“ na záložce Data
Mobilní aplikace: viz záložka Mobilní aplikace

Raci ve Zpravodaji MŽP

27.8.2019, Praha

Vyšlo číslo 3/2019 Zpravodaje Ministerstva životního prostředí, které na stránkách 37 a 38 obsahuje článek „Raci v ČR potřebují naši pomoc“. Článek upozorňuje na problematiku ochrany našich původních raků a to zejména v souvislosti s šířením račího moru. Článek zároveň také obsahuje odkaz na naši mobilní „račí“ aplikaci.

Zpravodaj MŽP 3/2019 (str. 37/38): dokument pdf (8,3 MB)
Aplikace: viz záložka Mobilní aplikace

Přednáška na semináři

24.6.2019, Praha

V pondělí 24.6.2019 proběhla v rámci semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“ konaného ve VÚV TGM, v.v.i., přednáška na téma ochrany raků s prezentací funkcí mobilní aplikace. Přednášeli Jitka Svobodová a Jiří Picek.

Prezentace: dokument pdf (4,7 MB)

Internetové stránky

31.5.2019, Praha

V sekci "podrobnosti" jsme zveřejnili leták upozorňující na rizika račího moru a možnosti ochrany před ním. Leták připravila Agentura ochrany přírody a krajiny s využitím dat VÚV TGM a jedná se o stučnou verzi obsáhlejšího letáku "Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor".

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (0,7 MB)
Leták je k dispozici také na stránkách AOPK: externí odkaz

Internetové stránky

27.5.2019, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme upravili zobrazení. Nově je jako výchozí nastaven režim prohlížení „HVMAP“, který je proti režimu „AJAX“ (po prvním načtení mapy) rychlejší a který mj. také poskytuje pokročilejší nástroje pro dotazování. Zároveň jsme v mapových pohledech mírně upravili konfiguraci zobrazení map a nastavení legendy.

Viz záložka Data

Mobilní aplikace

29.4.2019, Praha

Zveřejnili jsme první verzi mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aplikace je určena všem uživatelům se zájmem o (zejména naše původní) raky a jejich ochranu a kromě obecných informací obsahuje také pomocné nástroje pro identifikaci jednotlivých druhů raků a pro odesílání hlášení o nálezech raků v přírodě do naší databáze. Aplikace je zatím ve zkušebním režimu a lze ji na mobilní telefon se systémem Android nainstalovat ze těchto stránek.

Viz záložka Mobilní aplikace

Pátá koordinační schůzka projektu

12.4.2019, Praha

Ve pátek 12.4.2019 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila pátá koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména podání informace o předání zprávy o řešení projektu spoluřešitelům projektu a projednání postupu dokončení realizace mobilní aplikace a jejího zpřístupnění veřejnosti.

Zápis: dokument pdf (426 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Internetové stránky

22.1.2019, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu raka signálního a pruhovaného a o potvrzených výskytech račího moru.

Čtvrtá koordinační schůzka projektu

12.12.2018, Praha

Ve středu 12.12.2018 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila čtvrtá koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména shrnutí dosavadního průběhu řešení projektu, projednání organizačních záležitostí projektu spojených s přípravou průběžné zprávy, a projednání plánu prací na rok 2019.

Zápis: dokument pdf (353 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Internetové stránky

14.12.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu raka signálního a pruhovaného v oblasti České Kanady.

Internetové stránky

11.12.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu raka signálního v oblasti Žďárských vrchů.

Račí mor

13.9.2018, Praha

Račí mor byl dosud potvrzen na několika lokalitách s výskytem našich původních druhů raků:
Rak říční: Bečva, Blanice (pod Husineckou přehradou), Klenský potok (přítok Svinenského potoka, kde začal račí mor v roce 2015 a 2016 byl na Keblanském potoce), Stroupínský potok. Velmi pravděpodobný je také výskyt račího moru na Javornickém potoce na Rychnovsku.
Rak kamenáč: Stroupínský potok, Kublovský/Pařezový, Bzovský potok
U invazních raků jsou zatím nakažené všechny lokality, které byly testovány, nenakažené jsou pouze populace raka signálního na Vysočině.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:
- Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
- Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.
- Nepřevážejte vodu z toku na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.
- Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (3,2 MB)

Internetové stránky

13.9.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu račího moru. Račí mor byl potvrzen u populací invazních raků na Berounce pod ústím Radotínského potoka (30 % jedinců nakažených), na Dračici (100%), v Pěnenském rybníce (25%), na Ohři v Doksanech (30%), na Lipně, v Černé v Pošumaví (60%). Račí mor se velmi pravděpodobně vyskytuje i v lokalitě Javornický potok (Rychnov nad Kněžnou).

Internetové stránky

20.8.2018, Praha

Do fotogalerií raků na záložce „Podrobnosti“ jsme doplnili další fotografie raka mramorovaného.

Internetové stránky

14.8.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. V roce 2015 a 2016 byl potvrzen úhyn raků na račí mor na Svinenském a Keblanském potoce. V letošním roce se račí mor rozšířil na další přítok a to na Klenský potok.

Internetové stránky

7.8.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen na Blanici v lokalitě pod nádrží Husinec (rak říční). Další podezření na výskyt račího moru na řece Moravici (také rak říční) se naštěstí nepotvrdilo.

Internetové stránky

23.7.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen v lokalitě Stroupínský potok a Pařezový/Kublovský potok nedaleko Točníku, kde se souběžně vyskytují dva původní druhy raků - rak kamenáč i rak říční. Nakažení račím morem bylo potvrzeno u obou druhů.
Další informace je možno nalézt na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny:

http://invaznidruhy.nature.cz/aktuality/raci-mor-v-evl-stroupinsky-potok/

Internetové stránky

20.6.2018, Praha

O výskytu račího moru informovalo také Ministerstvo životního prostředí zde a Česká televize zde, která se problematice věnovala i v pořadu ČT24 18.6.2018 - odkaz zde (vyprávění o racích začíná v 16.minutě).

Internetové stránky

4.6.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm na Rožnovské Bečvě (rak říční).
Další informace je možno nalézt na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny:

http://invaznidruhy.nature.cz/aktuality/raky-v-roznovske-becve-zabil-raci-mor/

Třetí koordinační schůzka projektu

19.4.2018, Praha

Ve čtvrtek 19.4.2018 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila třetí koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména projednání organizačních záležitostí projektu, projednání harmonogramu činností a podrobného plánu prací na rok 2018.

Zápis: dokument pdf (353 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)
Prezenční listina: dokument pdf (132 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Regulace invazních druhů raků

19.1.2018, Praha

Byla vybrána lokalita vhodná k ověření postupů mechanické regulace invazních raků. Z mnoha vytipovaných lokalit byla nejvyšší priorita přiřazena lokalitě s výskytem perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) na řece Malši. Při posuzování, která lokalita má nejvyšší prioritu pro regulaci invazních raků, jsme vycházeli z výskytu ohrožených vodních organismů, nebo živočichů, kteří v určitých stádiích využívají vodní prostředí a kteří jsou bezprostředně invazními raky ohroženi. Na Malši se nachází perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a v povodí doposud i rak říční (Astacus astacus).

Návrh managementových opatření a poznatky o výskytu invazních raků byly prezentovány na schůzce Projektu INTERREG Malsemuschel, která se konala na MŽP dne 16.12.2017.

Prezentace: dokument pdf (3,8 MB)

Internetové stránky

3.1.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen v lokalitě Kly na Labi (rak pruhovaný).

Promořenost invazních raků plísní Aphanomyces astaci na Labi byla cca 60%. Je reálný předpoklad, že přibližně stejné procento nakažených raků se nachází v Labi na všech lokalitách, kde byl invazní rak pruhovaný nalezen, tedy od Hřenska až po Úpici.

Druhá koordinační schůzka projektu

7.12.2017, Praha

Ve čtvrtek 7.12.2017 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila druhá koordinační schůzka projektu. Proběhla prezentace dosavadního průběhu prací a byl upřesněn plán činností na rok 2018.

Prezentace: dokument pdf (4,5 MB)

Zápis: dokument pdf (476 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)
Prezenční listina: dokument pdf (63 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Internetové stránky

4.12.2017, Praha

Na záložce „Podrobnosti“ jsme k ostatním textům ke stažení doplnili leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“ a dále jsme do mapového prohlížeče (záložka „Data“) začali doplňovat informace o zjištěných a potvrzených výskytech račího moru. Opět upozorňujeme, že všechna zobrazovaná data jsou v této fázi řešení projektu pouze pracovního charakteru.

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (3,2 MB)

Internetové stránky

11.8.2017, Praha

Postupně jsme do mapového prohlížeče (viz záložka „Data“) začali doplňovat informace o výskytu invazních druhů raků. Pro řešitele podílející se na řešení projektu je nyní k dispozici také editační režim mapové aplikace, který lze aktivovat tlačítkem v pravém horním rohu mapového okna a prostřednictvím nějž lze zadávat vybraná data přímo do naší databáze. Upozorňujeme, že všechna zobrazovaná data jsou v této fázi řešení projektu pouze pracovního charakteru.

Internetové stránky

23.5.2017, Praha

Do fotogalerií raků jsme doplnili (zatím jednu) fotografii raka mramorovaného. Jde o šestý druh raka vyskytujícího se u nás volně v přírodě, výskyt byl zaznamenán v Praze a v okolí Bíliny. Rak mramorovaný patří mezi nepůvodní (invazní) druhy a je, stejně jako ostatní severoamerické druby raků žijící v naší přírodě, přenašečem račího moru, plísňového onemocnění extrémně nebezpečného pro naše původní raky. Viz záložka „Podrobnosti“.

První koordinační schůzka projektu

17.5.2017, Praha

Ve středu 17.5.2017 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila první koordinační schůzka projektu. Proběhla prezentace projektu a harmonogramu prací a dále byly projednány a podrobně diskutovány přípravy prací zejména s ohledem na spolupráci hlavního řešitele a spoluřešitele projektu.

Zápis: dokument pdf (382 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Zpřístupnění internetových stránek projektu

11.4.2017, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stráneky projektu. Stránky budou v průběhu řešení postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení, další doplňující informace o řešené problematice a dále také o realizované výsledky a výstupy.

Úvodní schůzka k projektu

31.3.2017, Praha

V pátek 31.3.2017 se za účasti řešitelů z VÚV TGM, v.v.i., uskutečnila úvodní schůzka k projektu. Proběhlo formální představení projektu, byl prezentován a projednán harmonogram a věcný obsah řešení projektu a dále detailně diskutovány vybrané dílčí části řešené problematiky.

Zahájení projektu

1.1.2017, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Přihláška: dokument pdf (273 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Datum poslední aktualizace stránky: 27.8.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů