Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů
Číslo projektu: TH02030687
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Název Podprogramu: Podprogram 3 - Životní prostředí
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
✓ hlavní řešitel: RNDr. Jitka Svobodová
✓ řešitelský tým: RNDr. Jitka Svobodová, Ing. Jiří Picek, Ing. Jiří Musil, Ph.D., Mgr. Silvie Semerádová, Mgr. Eva Balcarová, Ph.D.,
Ing. Tereza Barteková, Ing. Miroslav Barankiewicz, Mgr. Petr Valášek, Ph.D., Eva Svobodová
Další řešitel projektu: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
✓ hlavní řešitel: Ing. Ivan Blažek
✓ řešitelský tým: Ing. Ivan Blažek, Ing. Tomáš Herza, Mgr. Michal Schneider, Mgr. Milan Bareš, Ing. Michal Banseth, Mgr. Josef Beneš
Zahájení projektu: 1.1.2017
Ukončení projektu: 31.12.2020

Charakteristika projektu

Řešená problematika

Vyhubení původních vodních živočichů a to zvláště největších vodních bezobratlých, tedy raků, vede ke zhoršení samočistících schopností toků a nádrží. Raci patří mezi všežravé živočichy se širokým spektrem přijímané potravy, a proto jsou ve vodním prostředí nezastupitelní žádnými jinými formami organizmů. Dokáží likvidovat jak živočišný odpad, tak i rozkládající se organický materiál, který se často vyskytuje pod čistírnami odpadních vod. Invazní raci, původem ze Severní Ameriky, naruší původní ekosystém, od makrofyt, přes změnu makrozoobentosu, až po ovlivnění rybí obsádky, čímž dochází ke zhoršení jakosti vody v celém povodí a ztrátě samočistící schopnosti toku. Navržení inovativních metodických postupů a rozhodovacího softwaru, které budou využívány hlavně státní správou, dojde ke zrychlení rozhodování při ohrožení původních populací kriticky ohrožených vodních živočichů, na kterých je závislá rovnováha ve vodním ekosystému a i jakost vody.

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zefektivnit kontrolu invazních druhů ryb a raků v ČR a snížit tak jejich negativní dopady na vodní prostředí. Cílem řešení je:

Předpokládané výsledky projektu

V rámci řešení projektu je plánována realizace následujících výstupů:

Datum poslední aktualizace stránky: 14.1.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů