Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“, jehož základním cílem je přispět k zefektivnění kontroly invazních druhů raků a ryb v ČR a snížit tak jejich negativní dopady na vodní prostředí.

Na stránkách najdete zejména informace o projektu a řešené problematice, postupně zde pak budou doplňovány informace o průběhu řešení projektu a (zejména v pokročilejší fázi řešení) také zpřístupňovány realizované výsledky a výstupy.

Projekt tematicky volně navazuje na projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ řešený Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., v průběhu let 2015 až 2016. Současný projekt bude z výsledků tohoto předchozího projektu vycházet, v rámci řešení se mj. předpokládá maximální využití dříve realizovaných výstupů a pořízených dat. Více informací o tomto projektu naleznete na stránkách crayfish2015.vuv.cz.

Informace: V rámci prací na volně navazujícícm projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ řešeném od 1.3.2022 byly zpřístupněny nové stránky věnované problematice raků. Naleznete je na adrese crayfish2022.vuv.cz. Podrobněji viz též záložka „Aktuality“.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon.
Datum poslední aktualizace stránky: 24.2.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů