Raci v ČR

aneb vše, co by Vás mohlo zajímat o racích...

Informace

Obsah těchto stránek se aktuálně připravuje. Na této adrese v nejbližší době naleznete náš „centrální“ račí web, který bude shrnovat (integrovat) všechny podstatné informace z našichh račích projektů.

Předpokládaný termín zprovoznění stránek: prosinec 2022 - leden 2023 (posunuto).

Odkazy

Zatím se můžete podívat na stránky jednotlivých projektů:

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 28.11.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Příprava stránek

Ing. Jiří Picek
jiri.picek@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak.