ÚvodLokality odběrůInfo

Informace o lokalitě

Název: Troubky

Tok: Bečva

GPS: 49.42821N, 17.32851E

Odběr látek: Cd, Cu, HCB, Hg, Pb

Jednotky: mg.kg-1

Grafy odběrů

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV TGM, v.v.i.)
Datum poslední aktualizace stránek:28.11.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Bc. David Štrunc
oddělení ekologie vodních organismů
david.strunc@vuv.cz
+420 220 197 278

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
Statistika přístupů