ÚvodLokality odběrůInfo

Internetový portál https://www.polutantyvrybach.cz/ vznikl v rámci projektu TAČR Omega TD03000458 „Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?“ 

Cílem webového portálu bylo zpřístupnit informace o zatížení ryb polutanty pro širokou veřejnost, jejíž informovanost po nás vyžaduje směrnice 2000/60/ES. Konkrétně se jedná o 14. odstavec. Dále by měl tento webový portál zprostředkovat důležité informace pro rybáře, kteří si své úlovky odnáší domů ke konzumaci. Mohou si tak jednoduše najít lokalitu, kde se nachází ryby bez polutantů a tam jít rybařit. V dotazníkovém šetření se ukázalo, že povědomí o nebezpečí polutantů v rybách má velmi málo rybářů. Stránka tak může sloužit ke vzdělání rybářů, kteří si chtějí najít informace o znečišťujících látkách a vyvarovat se tak jejich konzumaci. Jako podkladová data byla použita data od ČHMÚ, VÚV a volně dostupné dokumenty o zatížení ryb v nádržích, které jsou ke stažení na stránkách MZe.

V rámci tohoto projektu vznikly také dvě metodiky, které se zabývají právě polutanty v rybách a snaží se řešit jejich snížení, či lokalizovat konkrétního znečišťovatele. Konkrétně se jedná o metodiky „Účelový rybářský management s cílem snížení antropogenní zátěže a bezpečného rekreačního rybářství“ a „Monitorovací síť antropogenních znečištění na základě biologické složky ryby“

Datum poslední aktualizace stránek:28.11.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Bc. David Štrunc
oddělení ekologie vodních organismů
david.strunc@vuv.cz
+420 220 197 278

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
Statistika přístupů