Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Průběh řešení

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita III)

21.5.2020, Praha

Na stránkách aktivity III (záložka „Aktivita III“) byl aktualizován obsah všech dílčích záložek (Úvod, Pilotní lokality, Stav řešení).

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita II)

3.3.2020, Praha

Na stránkách aktivity II (záložka „Aktivita II“) projektu byl aktualizován novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace výsledků za roky 2019 a 2018).

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita II)

3.10.2019, Praha

Na stránkách aktivity II (záložka „Aktivita II“) projektu byl aktualizován novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019 a výsledků za rok 2018).

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita II)

19.8.2019, Praha

Na stránkách aktivity II (záložka „Aktivita II“) projektu byl aktualizován novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita II)

30.7.2019, Praha

Na stránkách aktivity II (záložka „Aktivita II“) projektu byl aktualizován novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita II)

15.7.2019, Praha

Na stránkách aktivity II (záložka „Aktivita II“) projektu byl aktualizován novými daty obsah záložky „Monitoring“ (výsledky analýz odběrů 2018 a průběžné výsledky 2019).

Aktualizace informací o průběhu řešení (Aktivita II)

2.7.2019, Praha

Na stránkách aktivity II (záložka „Aktivita II“) jsme doplnili nové záložky „Monitoring“ (s orientačními výsledky mikrobiologických analýz z prvních odběrů v roce 2019) a „Aktuality“ (aktuální informace).

Pracovní schůzka k projektu (Aktivita II)

20.5.2019, Praha

V pondělí 20. 5. 2019 se uskutečnila pracovní schůzka k aktivitě „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ (Aktivita II) projektu. Pro monitoring v roce 2019 bylo vybráno cca 30 lokalit. Výběr byl proveden na základě posouzení 55 lokalit průzkumem přímo na místě a na základě loňských výsledků.

Prezentace: dokument pdf (18 MB)

Dotazníkový průzkum (Aktivita II)

13.7.2018, Praha

V rámci řešení projektu je prováděn dotazníkový průzkum cílený na zjištění zájmu o vodní rekreaci v Praze a na stav informovanosti o jejích aktuálních možnostech. Prosíme veřejnost o spolupráci zodpovězením otázek uvedených v připojeném dotazníku (vyplnění dotazníku zabere cca 5 minut).

Online dotazník: otevřít dotazník

Pracovní schůzka k projektu (Aktivita I)

24.5.2018, Praha

Ve čtvrtek 24.5.2018 se uskutečnila pracovní schůzka k aktivitě „Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí“ (Aktivita I) projektu.

Prezentace: dokument pdf (6,0 MB)

Úvodní pracovní a informační schůzka k projektu

8.2.2018, Praha

Ve čtvrtek 8.2.2018 se uskutečnila úvodní pracovní a informační schůzka k projektu. Na programu byla prezentace a projednání informací o projektu, jeho jednotlivých aktivitách, harmonogramu prací na letošní rok a o vazbách a možnostech spolupráci mezi všemi aktivitami. Součástí jednání byla též obsáhlá diskuze na téma přípravných prací, koordinace terénních prací na jednotlivých lokalitách vybraných pro řešení a předpokládaných činností jednotlivých týmů.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

8.1.2018, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou v průběhu řešení aktivity postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a o realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2018, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Datum poslední aktualizace stránky: 30.6.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů