Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledky

Průběh řešení

Pracovní schůzka k projektu (Aktivita II)

20.5.2019, Praha

V pondělí 20. 5. 2019 se uskutečnila pracovní schůzka k aktivitě „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ (Aktivita II) projektu. Pro monitoring v roce 2019 bylo vybráno cca 30 lokalit. Výběr byl proveden na základě posouzení 55 lokalit průzkumem přímo na místě a na základě loňských výsledků.

Prezentace: dokument pdf (18 MB)

Dotazníkový průzkum (Aktivita II)

13.7.2018, Praha

V rámci řešení projektu je prováděn dotazníkový průzkum cílený na zjištění zájmu o vodní rekreaci v Praze a na stav informovanosti o jejích aktuálních možnostech. Prosíme veřejnost o spolupráci zodpovězením otázek uvedených v připojeném dotazníku (vyplnění dotazníku zabere cca 5 minut).

Online dotazník: otevřít dotazník

Pracovní schůzka k projektu (Aktivita I)

24.5.2018, Praha

Ve čtvrtek 24.5.2018 se uskutečnila pracovní schůzka k aktivitě „Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí“ (Aktivita I) projektu.

Prezentace: dokument pdf (6,0 MB)

Úvodní pracovní a informační schůzka k projektu

8.2.2018, Praha

Ve čtvrtek 8.2.2018 se uskutečnila úvodní pracovní a informační schůzka k projektu. Na programu byla prezentace a projednání informací o projektu, jeho jednotlivých aktivitách, harmonogramu prací na letošní rok a o vazbách a možnostech spolupráci mezi všemi aktivitami. Součástí jednání byla též obsáhlá diskuze na téma přípravných prací, koordinace terénních prací na jednotlivých lokalitách vybraných pro řešení a předpokládaných činností jednotlivých týmů.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

8.1.2018, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou v průběhu řešení aktivity postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a o realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2018, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.5.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů