Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita II: Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy
(od historie po současnost)

Výsledky

V letech 2018 až 2020 byl prováděn průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území hlavního města Prahy. Z cca 150 nalezených míst bylo vybráno 57, na nichž byla monitorována jakost vody a hodnocen jejich stav a potenciál. Pro posouzení jakosti vody těchto lokalit bylo ve spolupráci se SZÚ, alternativně k Vyhlášce 238/2011 Sb., navrženo a pro hodnocení použito „orientační posouzení aktuálního stavu přírodních koupališť“ (vyhovující a vyhovující s výhradou – voda vhodná ke koupání; nevyhovující – voda nevhodná ke koupání). Veškeré informace získané v průběhu projektu jsou zapracovány do tří hlavních výstupů.

1) Databáze „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ – typ výstupu S – specializovaná veřejná databáze

Do výstupu typu „databáze“ byly vloženy veškeré informace, získané v průběhu řešení projektu. Význam tohoto typu výstupu je digitální uložení a dlouhodobá dostupnost uceleného souboru shromážděných informací v přehledné tabelární podobě. Databázi si můžete stáhnout zde (archiv zip, 93 kB) nebo jako exporty tabulek jednotlivých datových sad zde (archiv zip, 30 kB)

Náhled a vzhled databáze:

2) Soubor map „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ – typ výstupu Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem Pro možnost plošné presentace výsledků projektu (bannery, plakátové presentace, nástěnky aj.) byl vytvořen soubor map, optimalizovaný pro velkoformátový tisk. Tento výstup projektu zobrazuje ve 2 typech map (informační a výsledkové) 156 současných a zaniklých koupacích míst, mezi nimi námi sledované profily 2018–2020, oficiální koupací místa, říční plovárny, přírodní nádrže, koupaliště, venkovní bazény a plovárny, bazény kryté, dále hustotu zalidnění (počet obyvatel/km2) podle jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, součástí je podkladová topografická mapa. Výsledkové mapy obsahují kromě výše uvedených vrstev, vrstvy s informacemi o zařazení námi sledovaných profilů do tří kategorií (profily vhodné pro celodenní rekreaci u vody, na profily vhodné pro nenáročné návštěvníky a na profily nevhodné pro rekreaci u vody) a určením potenciálu profilů pro jejich další využití (doplnění základním vybavením (P1) nebo mají potenciál pro přeměnu na veřejnou plovárnu (P2)). Soubor map sestává z 6 map, tj. 2 typy map – informační a výsledkové pro 3 dílčí území Prahy. Soubor map si můžete stáhnout zde (archiv zip, 53 MB).

Náhled na informativní mapu:

3) Mapová aplikace „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ typ výstupu Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem Mapová aplikace (webová mapová prohlížečka) je aktuálním přehledným interaktivním výstupem projektu, jehož hlavním přínosem je zvýšení informovanosti občanů Prahy v oblasti možností vodní rekreace. Absence spolehlivého internetového zdroje informací byla zjištěna provedeným dotazníkovým šetřením.

Mapová aplikace je umístěna na adrese www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha. Jejím hlavním účelem je prezentace aktuálních i historických informací o možnostech vodní rekreace v Praze a údajů o nových možnostech shromážděných v rámci projektu.

Mapová prohlížečka obsahuje relevantní vrstvy umožňující sestavení různých pohledů podle zájmů uživatele. Vybrané vrstvy obsahují rozšiřující informace (např. fotografie, údaje o kvalitě vody, grafy, webové stránky, chráněná území).

Více informací o výstupech projektu si můžete stáhnout zde (dokument pdf, 1,7 MB).


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity II: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 9.8.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů