Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita II: Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy
(od historie po současnost)

Praha: Homolka (Praha - Újezd)

Řešení projektu

V letech 2018 až 2020 byl prováděn průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území hlavního města Prahy. Z cca 150 nalezených míst bylo vybráno 57, na nichž byla monitorována jakost vody a hodnocen jejich stav a potenciál. Pro posouzení jakosti vody těchto lokalit bylo ve spolupráci se SZÚ, alternativně k Vyhlášce 238/2011 Sb., navrženo a pro hodnocení použito „orientační posouzení aktuálního stavu přírodních koupališť“ (vyhovující a vyhovující s výhradou – voda vhodná ke koupání; nevyhovující – voda nevhodná ke koupání). Veškeré informace získané v průběhu projektu jsou zapracovány do tří hlavních výstupů. Výstupy obsahují informace o stávajících (soukromých i veřejných) plovárnách a koupalištích, historických (zaniklých) plovárnách, včetně říčních a námi doporučených nových možnostech pro koupání nebo rekreaci u vody na území Prahy. Výstupy upozorňují i na chráněná území v blízkosti rekreačních lokalit. Zájem obyvatel Prahy o zvýšení informovanosti v oblasti možností vodní rekreace byl potvrzen dotazníkovým šetřením, provedeným na začátku projektu.

Hlavním přínosem projektu je, kromě aktualizace a zpřístupnění dostupných informací o možnostech koupání v Praze, rozšíření počtu koupacích míst o málo využívané lokality a jejich zhodnocení z pohledu kvality vody, využitelnosti pro občany a pro investiční záměry.

Studované lokality byly podle účelu jejich konečného využití vyhodnoceny dvěma způsoby. Pro praktické informování veřejnosti o využitelnosti lokalit, byly zařazeny do tří kategorií: (1) vhodné pro celodenní rekreaci u vody; (2) vhodné pro nenáročné návštěvníky a (3) nevhodné pro rekreaci u vody.

Pro významnější (obecní nebo komerční) rozšíření využitelnosti bylo vybráno 22 lokalit, které jsou vhodné pro zvětšení jejich rekreačního potenciálu vhodnými menšími úpravami nebo rozsáhlejšími investicemi: (P1) potenciál pro doplnění základním vybavením a (P2) potenciál pro přeměnu na veřejnou plovárnu.


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity II: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 27.3.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů