Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita II: Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy
(od historie po současnost)

Úvod

Projektový tým:

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. – řízení aktivity II, mikrobiologie
Ing. Tomáš Fojtík – GIS, webové mapové výstupy
Ing. Marcela Makovcová – GIS, průzkum zdrojů historických informací
Ing. Alžběta Petránová – jakost vody, průzkum zájmu obyvatel Prahy (do října 2018) Ing. Eva Juranová – průzkum lokalit, odběr vzorků
Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D. – průzkum lokalit, odběr vzorků
Ing. Hana Nováková, Ph.D. – GIS, průzkum lokalit, odběr vzorků

Cíle aktivity dle zadání:

 1. Zmapování možností současné vodní rekreace na území hl. města Prahy – říčních plováren, koupališť, nádrží a dalších a jejich potenciálu.
 2. Zmapování vývoje vodní rekreace na území hl. města Prahy a jejich využívání od konce 19. století po současnost.
 3. Zhodnocení změn kvality vody ve Vltavě a v dolním toku Berounky (na území hl. města Prahy) s ohledem na vodní rekreaci.
 4. Posouzení rekreačního potenciálu dalších, dosud nevyužívaných vodních ploch na území hl. města Prahy.
 5. Popularizace a propagace informací o rekreačních možnostech a jejich historii s využitím webových aplikací, veřejných presentací a informačních panelů.

Popis etap:

 1. Etapa 1 (1/2018-12/2019) - hledání zdrojů informací, teoretické i terénní výběr a průzkum koupacích míst
 2. Etapa 2 (6/2018-9/2018) – stanovení kvality vody – odběry a analýzy
 3. Etapa 3 (10/2018-10/2019) – průzkum dalších potenciálních možností vodní rekreace, pátrání po informacích o zaniklých historických plovárnách
 4. Etapa 4 (6/2019-6/2020) – tvorba výstupů, presentace, popularizace a propagace výsledků

Etapa 1 (1/2018-12/2019)
Hledání zdrojů informací, teoretický i terénní výběr a průzkum koupacích míst

 • definice kategorií a kritérií pro popis vodních ploch – dokončen v květnu 2018,
 • výběr, lokalizace a charakterizace současných i zaniklých pražských rekreačních ploch – probíhá od začátku 2018,
 • databáze zdrojů informací – veškeré zdroje jsou průběžně připravovány pro uložení do databáze;
 • terénní průzkum vybraných lokalit a stanovení jejich kvality vody – odběry a analýzy jsou prováděny od června 2018,
 • dotazníkový průzkum zájmu a přístupu obyvatel k vodní rekreaci v Praze – dotazník rozeslán 11.7.2018.


Ukázka z výstupu projektu TAČR OMEGA 2014-2015


http://www.dibavod.cz/koupaci-vody

Etapa 2 (6/2018-9/2018)
Stanovení kvality vody – odběry a analýzy

 • aktuální monitoring jakosti vody na cca 20 vybraných lokalitách se zaměřením na hygienická rizika při koupání podle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. – bakteriální indikátory fekálního znečištění, průhlednost, znečištění odpady a přírodní znečištění, výskyt sinic (vodní květ),
 • získávání starších údajů o kvalitě vody a prováděném sledování jakosti.

Etapa 3 (10/2018-10/2019)
GIS průzkum dalších potenciálních možností vodní rekreace, archivní pátrání po informacích o zaniklých historických plovárnách

 • GIS analýza vodních ploch,
 • vyhodnocení jejich potenciálu využitelnosti k rekreaci, příp. návrhy opatření ke zlepšení,
 • navázání na projekt TAČR OMEGA 2014-2015 - Koupací vody v ČR,
 • archivní průzkum.

Etapa 4 (6/2019-6/2020)
Tvorba výstupů, presentace, popularizace a propagace výsledků

 • webová mapová prohlížečka,
 • články v denním i odborném tisku,
 • prezentace a popularizační přednášky,
 • informační tabule – HISTORIE A BUDOUCNOST PLOVÁREN V PRAZE.


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity II: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů