Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita I: Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí

ÚvodVýsledky

Úvod

Smyslem aktivity je tedy zejména vyhodnocení klíčových zdrojů znečištění (zejména živin a organických látek), které negativně působí na vodní toky, vodní nádrže, případně na další vodní biotopy na území hl. m. Prahy (se zvláštním zřetelem na přírodní koupaliště) a neumožňují plnohodnotné využívání vodního prostředí pro rekreaci a aktivity s ní spojené. Projekt zahrnuje také simulaci vhodných opatření, která by eliminovala nepříznivé vlivy znečištění a posouzení jejich efektivity a proveditelnosti. Jako hlavní nástroj pro analýzu budou využity simulační modely jakosti vod, vyvíjené ve VÚV TGM již řadu let pro různé vodohospodářské úlohy. Cílem aktivity je testovat a upravit simulační modely na podmínky vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy a přispět k identifikaci a eliminaci hlavních zdrojů znečištění. Po ukončení projektu se předpokládá další komerční využití upraveného a ověřeného software.Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity I: Mgr. Pavel Rosendorf

Datum poslední aktualizace stránky: 25.1.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů