Rekreační potenciál vody v Praze

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy

ÚvodO projektuPodrobnostiAktivita IAktivita IIAktivita IIIPrůběh řešeníVýsledkyPublicita

Aktivita I: Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí

ÚvodVýsledky

Výsledky

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Software

V průběhu řešení projektu byl realizován následující výstup typu software:

Simulační model „Hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů znečištění - podrobný model - VSTOOLS.EUTRO-FOCUS“

VSTOOLS.EUTRO-FOCUS je podrobný simulační model šíření látek v povrchových vodách pro řešení v detailu území. Model vychází z předchozích verzí simulačních modelů jakosti povrchových vod (simualční modely VSTOOLS.SIJAK a VSTOOLS.EUTRO) v rámci již dříve ukončených projektů. Výpočetní algoritmy modelů byly kompletně přepracovány, nová verze modelu je, na rozdíl od předchozích modelů určených k výpočtům v rozsáhlých povodích, orientována na detailnější výpočty prováděné v rámci omezeného území.

Autoři aplikace: Jiří Picek, Pavel Rosendorf

Ke stažení: pripravuje se


Za obsah stránky včetně příloh a obrázků odpovídá vedoucí řešitel aktivity I: Mgr. Pavel Rosendorf

Datum poslední aktualizace stránky: 25.1.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů