Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyData

Výsledky

Od března 2018 je monitorováno šest oblastí hlavního města Prahy. Vybrané oblasti představují zástupce tří typů zástaveb. Jako zástavba sídlištní jsou sledovány sídliště Modřany, Petrovice a Horní Měcholupy. Městská část Praha 1 a Bubeneč představují zástavbu smíšenou a Újezd nad Lesy spolu se zástavbou rodinných domků na Praze 12 jsou zástavbou venkovskou.

V časopisu VTEI byly v průběhu roku 2019 publikovány dva články, v kterých byla použita data získaná z řešení projektu.

Výstupy

Dokument Soubor Velikost
Dagmar Vološinová, Robert Kořínek, Elžbieta Čejková. Způsoby nakládání s bioodpadem v Praze a ve vybraných hlavních městech států Evropské unie. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ročník 61, číslo 3, 2019, s. 31-35. 1,6 MB
Dagmar Vološinová, Robert Kořínek, Marcela Makovcová. Monitoring odpadové obslužnosti pro tříděné složky komunálního odpadu na území Hlavního města Prahy. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ročník 61, číslo 6, 2019, s. 40-46. 13,2 MB

Vybrané oblasti
Praha 1
Zobrazit fotogalerii
Praha 6
Zobrazit fotogalerii
Praha 12 sídliště
Zobrazit fotogalerii
Praha 12 vily
Zobrazit fotogalerii
Praha 15
Zobrazit fotogalerii
Újezd
Zobrazit fotogalerii
Sítový rozbor
Zobrazit fotogalerii

Datum poslední aktualizace stránky: 30.1.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s