Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyDataPublicita

Výsledky

Veškeré výsledky a výstupy obou konceptů byly předběžně odsouhlaseny partnery a jsou připraveny ke komercionalizaci. Jejich plné zveřejnění je možné až po dohodě a ukončení procesu komercionalizace.

Výstupy

Dokument Soubor Velikost
Dagmar Vološinová a kol. Ověřený postup monitoringu složení směsného komunálního odpadu a čistoty tříděného odpadu (výzkumná zpráva). Praha, 2020. Robert Kořínek a kol. Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe (výzkumná zpráva). Praha, 2020.
Robert Kořínek a kol. Ověřené postupy pro zavádění prevenčních opatření do praxe (výzkumná zpráva). Praha, 2020.
Dagmar Vološinová, Miroslav Váňa, Robert Kořínek. Hodnocení odpadové obslužnosti hlavního města Prahy na základě monitoringu tříděných složek komunálního odpadu a rozboru složení směsného komunálního odpadu. In: Kaly a odpady 2020 (eds. Igor Bodík, Miroslav Hutňan, Petra Szabová). Senec (Slovensko), 2020, s. 8-11.
Dagmar Vološinová, Robert Kořínek, Elžbieta Čejková. Způsoby nakládání s bioodpadem v Praze a ve vybraných hlavních městech států Evropské unie. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ročník 61, číslo 3, 2019, s. 31-35. 1,6 MB
Dagmar Vološinová, Robert Kořínek, Marcela Makovcová. Monitoring odpadové obslužnosti pro tříděné složky komunálního odpadu na území Hlavního města Prahy. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ročník 61, číslo 6, 2019, s. 40-46. 13,2 MB

Vybrané oblasti
Praha 1
Zobrazit fotogalerii
Praha 6
Zobrazit fotogalerii
Praha 12 sídliště
Zobrazit fotogalerii
Praha 12 vily
Zobrazit fotogalerii
Praha 15
Zobrazit fotogalerii
Újezd
Zobrazit fotogalerii
Sítový rozbor
Zobrazit fotogalerii

Datum poslední aktualizace stránky: 10.12.2020

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s