Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyData

Průběh řešení

První etapa řešení (leden-červen 2018)

29.6.2018, Praha

V rámci první etapy řešení projektu byly ve spolupráci se zástupci Pražských služeb, a.s. vytipovány sledované oblasti. Jejich výčet včetně fotodokumentace sledovaných kontejnerových hnízd je uveden v záložce DATA. Pravidelný monitoring probíhá od března pravidelně jednou za měsíc před svozem tříděných složek komunálního odpadu (KO). Je sledována naplněnost nádob pro tříděný odpad, čistota obsahu i okolí kontejnerových hnízd, čistota celé sledované oblasti. Nedílnou součástí prací je vyhledávání možných faktorů ovlivňujících chování obyvatel při nakládání s KO.

24.–26. 4. 2018 v areálu ZEVO Malešice byly provedeny první sítové rozbory směsného komunálního odpadu (SKO), který pochází ze sledovaných lokalit. Nedílnou součástí sítového rozboru je vzorkování pro fyzikálně-chemické analýzy složek a podsítných frakcí SKO.

Proběhlo vstupní hodnocení současných opatření z oblasti předcházení vzniku odpadů realizovatelných na území Hlavního města Prahy, byly zpracovány konkrétní návrhy prevenčních opatření. Pro vybrané lokality byly zpracovány vybrané socio-demografické podklady pro zpřesnění možných prevenčních opatření.

Zpřístupněna interaktivní mapa - fotodokumentace lokalit

11.5.2018, Praha

Byla připravena a zpřístupněna fotodokumentace lokalit sběru tříděného odpadu. Interaktivní mapa bude v průběhu řešení aktivity postupně aktualizována a doplňována. Viz záložka „Data“.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

8.1.2018, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou v průběhu řešení aktivity postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a o realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.1.2018, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Datum poslední aktualizace stránky: 29.6.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s