Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyData

Data

Data jsou přidávána a publikována postupně během řešení projektu. Aktuální informace o přidání a zpřístupnění nových dat naleznete na záložce „Průběh řešení“.

Mapový prohlížeč      HVMAP    AJAX   NápovědaZvětšit prohlížeč

Tip pro práci s mapou: Pro výběr oblasti tažením myši přídržte klávesu CTRL, pro výběr více objektů přidržte klávesu SHIFT.
Použitá data: VÚV TGM, v.v.i. Podkladové mapy: ČÚZK.

Datum poslední aktualizace stránky: 9.5.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s