Odpady a předcházení jejich vzniku

Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu
odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

ÚvodO projektuPodrobnostiPrůběh řešeníVýsledkyDataPublicita

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy“, cílem projektu je přesné vyhodnocení stávajícího stavu produkce a identifikace inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním odpadem.

Na stránkách naleznete informace o řešené problematice, informace o průběhu řešení a dále také informace o dosažených a realizovaných výsledcích a výstupech.

Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
www.penizeproprahu.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Dagmar Vološinová
dagmar.volosinova@vuv.cz
+420 220 197 245

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů
s