Integrovaná mapa rizikových oblastí

Interaktivní mapa byla zpracována v rámci zakázky "Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel", která byla realizována v rámci projektu „Čistá voda – zdravé město, Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“ (registrační číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378) podpořeného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Objednatel:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, Dejvice, 160 00 Praha, IĆ: 00020711
tel.: +420 220 197 111, web: https://www.vuv.cz, e-mail: info@vuv.cz
Zhotovitel:
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 28614950
tel.: +420 595 136 023, web: http://accendo.cz, e-mail: info@accendo.cz