ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO

Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních
jako důsledek lidské činnosti.

ÚvodO projektuPodrobnostiAktualityVýsledkyPublicita

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“, zaměřeného na na sledování cizorodých látek (kontaminantů) v podzemních, povrchových a odpadních vodách jenž jsou důsledkem antropogenního znečištění a mají vliv na život vodních ekosystémů a zdraví člověka.

Na stránkách naleznete informace o řešené problematice, informace o průběhu řešení a dále také informace o dosažených a realizovaných výsledcích a výstupech.

Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
www.penizeproprahu.cz
Datum poslední aktualizace stránky: 8.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 596 134 176

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů