Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace
na vodní režim v oblasti vnější Prahy - mapový portál

O portáluMapový prohlížečInformace o datech

Mapový prohlížeč     NápovědaZmenšit/zvětšit prohlížeč

Tip pro práci s mapou: Způsob výběru objektů myší v mapě zvolíte použitím tlačítek v horní části mapového okna.

Použitá data: VÚV TGM, v.v.i., IPR Praha. Podkladové mapy: ČÚZK.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Česká republika
http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS VÚV)
http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů